Environment

ORTEC og miljøet

Kernen i vores arbejde er at optimere vores kunders verdener, så vores primære miljøbidrag kan ses i reduktionen af vores kunders miljøbelastning. Ikke desto mindre lægger vi også vægt på at optimere vores eget forbrug af energi og materialer.

Påvirkning og styring af miljøbelastning

Vi optimerer komplekse forretningsprocesser ved at bane vejen for bedre beslutninger og øge den kontrol, vores kunder har over deres drift. Dette øger effektiviteten, reducerer omkostningerne og gør det muligt for dem at reducere deres miljøbelastning. Det betyder, at de kan reducere deres forbrug af energi, materialer, vand og dermed reducere udledningen af drivhusgasser (fx CO2, CH4 og N2O) samt andre miljøskadelige stoffer, fx NOx, SOx og fine støvpartikler, hvilket vil bidrage væsentligt til at forbedre luftkvaliteten.
Selvom det er vigtigere at opnå global bæredygtighed via de resultater, vi leverer til vores kunder, optimerer vi også vores egen drift.

... i vores eget miljø

I 2014 flyttede vi ORTEC's hovedkontor til en eksisterende kontorbygning, som vi renoverede, hvilket resulterede i den højst mulige energicertificering. Flytningen reducerer energiforbruget i vores kontorbygning væsentligt, samtidig med at der er nemmere adgang med offentlig transport og mindre trafik. Derudover har det givet os mulighed for at anbringe ladestationer til elbiler og på den måde opmuntre vores medarbejdere til elkørsel og betjene kunder med elbiler. Skiftet til mere fleksible arbejdsstationer og installation af telekonferenceteknologi sikrer bedre samarbejde mellem afdelinger og internationale kontorer, samtidig med at det reducerer behovet for rejser og udledninger i forbindelse hermed.

Løbende optimering

I fremtiden vil vi ud over løbende at optimere ORTEC's kunders verden fortsætte med at optimere vores eget miljø. Inspireret af Ecovadi vil vi starte med at analysere og forbedre vores egne leverandørers bæredygtighed. Derudover vil vi reducere forbruget af energi og materialer yderligere, øge andelen af vedvarende energi i vores energimix og øge vores genanvendelsesprocent.