Company profile

Virksomhedsprofil

ORTEC er en af verdens førende virksomheder inden for optimeringssoftware og analyseløsninger. Vore værktøjer gør din virksomhed mere effektiv, mere gennemskuelig, og omsætter komplekse udfordringer til brugervenlige løsninger.

Vores kunder kommer fra næsten alle brancher. Og med 15 strategisk placerede kontorer på fire kontinenter er vi i stand til at levere løsninger på global skala. Altid understøttet af lokal knowhow og service.

Tre forretningsområder, ét perspektiv

Vi understøtter vores kunder via tre forretningsområder funderet på vores tre brede aktivitetsområder. Men vi ser tingene i ét perspektiv – i forhold til den enkelte kundes specifikke behov. Så i det omfang det tilfører værdi, trækker vi på specialistviden fra vores kollegaer i ORTEC for at opnå den bedste kombination af løsninger og services og opfylde disse behov.

ORTEC Products

ORTEC Products udvikler avanceret, skræddersyet stand-alone, SAP®-integreret software til mandskabs- og vagtplanlægning. Vi optimerer alt lige fra flådestyring og levering til placering på og pakning af paller, mandskabsplanlægning, lagerstyring, leveringsprognoser og netværksplanlægning.

Brugervenlig software, som giver et omfattende overblik over driften i realtid, samt indsigt i, hvordan virksomheden klarer sig på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

ORTEC’s softwareløsninger er udviklet på baggrund af 30 års erfaring, anvender avanceret teknologi og er udstyret med de nyeste optimeringsteknikker. Vores løsninger giver indsigt baseret på fakta, så du trygt kan træffe dine beslutninger.

ORTEC Consulting

ORTEC Consulting Group tilbyder virksomheder avancerede analyse- og optimeringsløsninger, som sikrer overlevelse, innovation og konkurrencedygtighed. Vi tilbyder skræddersyede og standard analyse- og optimeringsmodeller og -værktøjer, analyse- og konsulentydelser til ethvert modenhedsniveau samt eksperter inden for områderne datavidenskab, virksomhedsanalyse, optimeringsmodellering og softwareudvikling.

Vi har bred erfaring inden for Big Data, markedsføring og e-handel, dynamisk pris-og indtægts-styring, supply chain, efterspørgselsprognose, kapacitets- og ressourceplanlægning samt omkostningsestimering. Alt sammen leveret af et globalt team med både bred og dyb erfaring fra stort set alle brancher.

Vores modeller, algoritmer og medarbejdere identificerer mønstre og indbyrdes forbindelser, beregner scenarier, understøtter beslutninger, håndterer risici, tester strategier og underbygger investeringer. Og alt sammen med én ting for øje: At gøre din organisation stærkere og smartere.

ORTEC Living Data

ORTEC Living Data består af tre separate virksomheder, som hver især leverer banebrydende software til specifikke brancher. Virksomhederne beskæftiger medarbejdere, der kender branchen ud og ind, og anvender analysesoftware til at hjælpe deres kunder med at opnå nytænkende gennembrud i forhold til den måde, de gør tingene på.

ORTEC Adscience

ORTEC Adscience tilbyder en smartere måde at anvende tilbudsgivning i realtid på inden for performance display advertising. Vores værktøj, NOAX, er den første platform på efterspørgselssiden, der har fundet den perfekte balance mellem menneskelig erfaring og maskinel indlæring og gør… 100 % gennemskuelig for annoncører og bureauer . Det betyder, at vores kunder får optimal værdi af hvert enkelt indtryk. Værktøjet gør det muligt for dig at træffe smartere beslutninger vedrørende køb af medier samt bevare overblikket over dine udgifter i forbindelse med budgivning og realisering af dine annonceringsmål.

ORTEC imgZine

ORTEC imgZine giver annoncører, virksomheder og andre organisationer mulighed for på en nem måde at udgive sociale magasiner i realtid på mobilenheder baseret på eksisterende indhold. imgZine kombinerer en platform til udgivelse af indhold, lokale magasin-apps til tablet/smartphone og et analysedashboard. Der er tale om en white label-platform, som gør det muligt for dig at kommunikere med dine modtagere. Den analyserer læseradfærd, så du på den ene side fastholder din relevans i den nye mobilæra. og på den anden hjælper dine potentielle læsere med at finde indhold, der interesserer dem via smarte filtermuligheder.

ORTEC Sports

ORTEC Sports udvikler software, der analyserer effektivitet inden for sport. Under en kamp oprettes et videolink til alle handlinger foretaget af en spiller eller et team, som får en objektiv score baseret på kriterier skræddersyet til dine træningsbehov. Det betyder, at du kan tage sporing og træning af atleter samt identifikation og udvikling af talenter til et nyt niveau. Vores professionelle ex-atleter er tilgængelige i 12 lande og samarbejder tæt med forskere med henblik på at udvikle produkter, der er førende inden for sport over hele verden. Både når det gælder sportsfolk på et individuelt niveau og på et strategisk niveau. Som eksempel kan nævnes den præstationsmatrix, vi udviklede i samarbejde med Universitet i Groningen, som var en hjørnesten i den dominerende præstation leveret af det hollandske team i speedskating ved OL i Sochi i 2014.