Education

ORTEC en onderwijs

Naarmate ORTEC wereldwijd blijft groeien, sluiten steeds meer nieuwe medewerkers zich aan bij ons team van hoogopgeleide en ervaren experts. ORTEC is er trots op dat we beschikken over de slimste wiskundigen en ingenieurs, en daarom zien we het als een voorrecht dat we een bijdrage kunnen leveren aan de opleiding en het onderwijs van de wiskundigen en ingenieurs van de toekomst.

Samenwerking met universiteiten

ORTEC organiseert ieder jaar een aantal bedrijfscursussen om toekomstige afgestudeerden uit te dagen in een echte bedrijfsomgeving. Een aantal senior experts van ORTEC is betrokken bij innovatieve en toonaangevende universiteiten, waar ze lesgeven in onderzoekstechnologie en wiskunde, en ouderejaarsstudenten helpen met hun afstudeerprojecten. Daarnaast werkt ORTEC samen aan projecten die erop gericht zijn om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen op basis van een intensieve samenwerking tussen onderzoeksinstanties, het bedrijfsleven en de overheid. Bijvoorbeeld 'Designing sustainable last mile delivery services in online retailing' onder toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 'Managing Cash Supply Chains' onder leiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderzoeksprojecten PhD

Veel ORTEC-managers zijn bezig (of zijn klaar) met de onderzoeksprojecten voor hun PhD, vaak in samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals het CWI (Centrum voor Wiskunde & Informatica), CHOIR (Center for Healthcare Operations Improvement & Research) of Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) en/of innovatieve klanten zoals TNT en Coca Cola.

Wiskunde Olympiade

ORTEC is een trotse sponsor van de Nederlandse en de Internationale Wiskunde Olympiade, een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen.