Environment

ORTEC en het milieu

Ons dagelijks werk is het optimaliseren van de wereld van onze klanten. Vermindering van hun milieu-impact is dus onze grootste bijdrage aan een beter milieu. En daarnaast doen we ons best om ons eigen energie- en materiaalverbruik te optimaliseren.

Milieubelasting beïnvloeden en controleren

Wij optimaliseren complexe bedrijfsprocessen door betere besluitvorming mogelijk te maken en onze klanten meer controle te geven over hun eigen activiteiten. Dit verhoogt de efficiëntie, vermindert de kosten en geeft ze de mogelijkheid om hun impact op het milieu op een positieve manier te beïnvloeden. En dus kunnen ze hun energie-, materiaal- en waterverbruik terugdringen, de uitstoot van broeikasgassen (bijv. CO2, CH4, N2O enz.) en andere schadelijke stoffen (bijv. NOx, SOx en fijnstof) verminderen, waardoor de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert.

Alhoewel onze milieubijdrage voornamelijk voortkomt uit de resultaten die we boeken voor onze klanten, proberen we natuurlijk ook onze eigen activiteiten te optimaliseren.

... in onze eigen omgeving

In 2014 hebben we het hoofdkwartier van ORTEC verplaatst naar een bestaand kantoorgebouw dat we grondig hebben gerenoveerd zodat het voldoet aan de allerhoogste milieueisen. Door deze verhuizing is het energieverbruik van ons kantoor enorm afgenomen, zijn we beter toegankelijk met het openbaar vervoer en hebben onze medewerkers minder last van files. Daarnaast hebben we oplaadsystemen voor elektrische voertuigen geplaatst om het gebruik van elektrische (hybride) auto's door onze werknemers te stimuleren en als service aan bezoekende klanten met elektrische auto’s. We zijn ook overgestapt op flexibele werkplekken en gebruiken teleconferenties om de samenwerking tussen verschillende afdelingen en internationale kantoren te verbeteren. Tegelijkertijd proberen we het woon-werkverkeer en de hieraan gekoppelde uitstoot zoveel mogelijk te beperken.

Voortdurende optimalisatie

In de toekomst blijven we ons niet alleen richten op de optimalisatie van de wereld van onze klanten, we blijven ons ook inzetten voor de optimalisatie van onze eigen omgeving. Geïnspireerd door de Ecovadis-methode, zullen we de duurzaamheid van onze leveranciers gaan analyseren en verbeteren. Ook willen we het energie- en materiaalverbruik verder terugdringen, steeds meer overstappen op duurzame energie en meer gaan recyclen.