CRV

De Coöperatie Rundvee Verbetering (CRV) is internationaal georganiseerd, heeft wereldwijd 2.000 medewerkers en richt zich op de verbetering van rundvee. CRV ontwikkelt producten, diensten en activiteiten met een toegevoegde waarde voor professionele melk- en vleesveehouders, zoals de toename van de waarde van melk of vlees, een daling van de kostprijs, de efficiënte inzet van arbeid en een grotere bedrijfszekerheid. CRV ontwikkelt en levert kennis en genetisch materiaal zoals sperma, embryo’s en fokstieren. 

Uitdagingen personeelsplanning

CRV regelt zeven dagen per week de planning voor kunstmatige inseminatie en vijf dagen per week voor zowel de monsternames als de distributie daarvan. CRV heeft 35 (deels parttime) planners in dienst om 3500 orders per dag af te handelen. De belangrijkste uitdagingen bij het optimaliseren van de service- en personeelsplanning:

  • Het werkaanbod is sterk wisselend per seizoen
  • Voor de verschillende activiteiten zijn diverse kwalificaties nodig
  • Tijdvensters zijn kritisch
  • De activiteiten zijn internationaal
  • Standaardisatie en papierloos werken is gewenst
Om de bedrijfsprocessen te optimaliseren, internationaliseren en standaardiseren, koos CRV voor een nieuw ERP-systeem en ORTEC-oplossingen voor de buitendienstservice- en personeelsplanning.

Oplossingen en resultaten

 “Het ERP-pakket en actuele planningsoplossing waren een belangrijke stap bij de internationalisering en standaardisatie van onze processen en het realiseren van een vrijwel papierloze omgeving,” vertelt Gerard van Logtestijn van CRV. Dankzij het gebruik van de ORTEC-Workforce Scheduling en ORTEC Service Planning, kon CRV de werkprocessen optimaliseren en uniformeren. “Zaken hoeven niet meer dubbel worden ingevoerd. Ook voldoet de registratie van vrije dagen aan de wetgeving en cao en kloppen de opgebouwde vakantierechten of compensatiedagen voor overwerk,” zegt Van Logtestijn. Ook de ritoptimalisatiesoftware biedt veel voordelen: “omdat iedereen veel onderweg is, is het belangrijk om met een real-time oplossing te werken waarmee wij flexibel kunnen inspelen op situaties,” legt van Logtestijn uit.