Infrabel

Dankzij ORTEC Workforce Scheduling is Infrabel, de spoorinfrastructuurbeheerder van België, erin geslaagd haar werklast meer evenredig te verdelen over haar 3.500 medewerkers tewerkgesteld in de seinhuizen en traffic control binnen de directie traffic management. Het bedrijf koos ervoor om ORTEC’s planningsoplossing te implementeren, mede omdat

het bedrijf kampte met vergrijzingsproblemen: 60% van haar personeel ging in een kort tijdsbestek met pensioen. Een optimale planning en inzet van personeel werd daarmee noodzakelijk.

Uitdagingen in de wereld van Infrabel

  • Opstellen van de planning van de ca. 3.500 medewerkers, bij aanvang van het project, op 340 seinhuizen (werkplekken) werd manueel verricht door 52 planners vanuit 13
    plaatsen. Deze situatie was niet houdbaar, gezien de complexe regels waardoor er onvermijdelijk fouten werden gemaakt en de planning niet optimaal was 
  • Bovendien zou 60% van het personeel op termijn van 10 jaar door vergrijzing het bedrijf verlaten. Er moesten gemengde teams samengesteld worden zodat de kennis en ervaring op de verschillende werkplekken gedeeld kon worden
  • Alle kennis zat in de hoofden van de planners. Het was nodig dat er een tool zou komen, waarmee de planning voor iedereen inzichtelijk, overzichtelijk en hanteerbaar zou
    blijven
  • Er zijn diverse en complexe regels waarmee rekening moet gehouden worden tijdens het plannen. De regels voor veiligheid en gezondheid moeten ten alle tijde gerespecteerd worden tijdens het plannen
  • Een sociale eis is dat de arbeidsprestaties evenredig moeten verdeeld zijn over alle werknemers. Ook wenste Infrabel de principes van ‘gezond roosteren - gezonde medewerkers’ te introduceren

De oplossing

  • ORTEC Workforce Scheduling

$name