Maat Security

MAAT Security motiveert bewakingsagenten met procesefficiëntie

De belangrijkste dienstverlening van MAAT Security is winkelbewaking, maar ook de bewaking van evenementen, domeinen, havens, industriegebieden en ziekenhuizen behoren tot het groeiplan. Voor de opstart van de activiteiten in België, koos Maat Security er eerst voor om de backoffice processen efficiënt te organiseren, waarbij de planning een belangrijk onderdeel is en de tevredenheid van de klant en de bewakingsagent centraal staan. 


Gemotiveerde bewakingsagenten

Voor MAAT Security is medewerkerstevredenheid essentieel. “Alles staat of valt met de motivatie van onze bewakingsagenten, zij moeten zich volledig kunnen concentreren op het werk en de klant,” vertelt Jan Swerts, Directeur en eigenaar van het bedrijf. “Wij werken in een mens-gedreven sector en wilden daarom eerst de processen in orde hebben voordat wij nieuwe medewerkers gingen werven. Wij staan dicht bij de klant en onze medewerkers, concentreren ons op de dienstverlening en zijn proactief. De bijbehorende processen moeten vlot verlopen en daarom is de samenwerking met ORTEC belangrijk voor ons.” 

Personeelsplanning binnen budget en foutloze facturatie

Voor Maat Security is de planning cruciaal om te voldoen aan klantverwachtingen. Klanten werken met vaste budgetten voor bewaking. Wanneer extra diensten nodig zijn omwille van onverwachte gebeurtenissen, voorziet de klant in de extra financiële middelen daarvoor. “Dankzij ORTEC Workforce Scheduling hebben we inzicht in de reeds geleverde prestaties ten aanzien van het vooropgestelde budget en de extra bestellingen. Maandelijks rapporteren wij vanuit de planning naar de klanten het overzicht en kunnen we zo nodig de planning bijsturen in de volgende periode,” legt Swerts uit. De precieze gewerkte uren worden vanuit de planning geëxporteerd voor facturatie, zodat deze altijd klopt en overeenkomt met het overzicht van de klant.

Complexe cao, overwerk en foutloze salarisadministratie

De regelgeving en cao zijn complex voor de Belgische bewakingssector. Het is toegestaan om mensen te laten overwerken, maar dan wel binnen bepaalde grenzen. Swerts legt uit: “Bij onverwachte piekmomenten of tijdelijke opdrachten, is ORTEC Workforce Scheduling een hulpmiddel om te zien welke capaciteit wij nog hebben en welke capaciteit beschikbaar is als overwerk, dit komt de flexibiliteit naar onze klanten toe ten goede.” Ook wordt de loonvoorbereiding automatisch door het systeem uitgevoerd en doorgegeven aan het sociaal secretariaat voor loonberekening. Swerts licht toe: “Onze mensen moeten zich volledig kunnen concentreren op hun werk en het terrein van de klant in plaats van met administratie bezig te zijn. De planprocessen moeten vlot verlopen en loonuitbetaling moet foutloos zijn. Onze medewerkers voelen zich hierdoor goed en komen met plezier en trots werken, en dat moeten wij behouden.” In de toekomst zal MAAT Security blijven investeren in procesefficiëntie: “Wij denken op termijn aan de invoering van Employee Self Service een app voor verlofaanvragen en registratie van de prestaties”, zegt Jan Swerts, “Ook kunnen wij nu met de informatie die de rapportages uit het planningssysteem opleveren, ons bedrijf beter besturen. Deze rapportages met stuurinformatie zullen wij in de toekomst zeker verder uitbreiden.”