Saval

De situatie

Voorheen kregen de monteurs van Saval elke drie weken de inspectierapporten thuisgestuurd, waarna ze zelf hun werk inplanden en op pad gingen. “Dit verliep op zich prima”, aldus Office Manager Edwin Becker van Saval. “Doordat we door de jaren heen zo snel zijn gegroeid en er veel nieuwe monteurs zijn bijgekomen, merkten we dat de monteurs meer moeite kregen met het inplannen van hun dag. De toegenomen hoeveelheid werk zorgde er bovendien voor dat de administratieve afhandeling tijdrovendwas en niet altijd sluitend. Tenslotte was het vrijwel onmogelijk om realtime in te grijpen op de planning, doordat de monteurs werkten met een papieren werkbon.”

De oplossing

Om het werkproces van de monteurs te optimaliseren, koos Saval ervoor om de totaaloplossing van ORTEC en Sigmax te implementeren. Hiermee wordt de planning van
de monteurs geautomatiseerd en kan de jaarlijkse controle van brandblussers sneller verlopen, dankzij de mobiele werkbon van Sigmax.

Het resultaat

  • Een nauwkeurige werkwijze dankzij planningssoftware en de mobiele werkbon
  • Meer overzicht op de werkprocessen voor de monteurs, planners en service- regiomanagers
  • Besparing administratie
  • Tijdsbesparing
  • Extra werk verzetten en flexibiliteit: door de realtime planning kunnen beslissingen sneller genomen worden
  • Meer rust in het werk door een betere spreading van de piekbelasting
  • Een grote werknemerstevredenheid
  • Een verbeterde klantenservice

$name