11 oktober 2016 | Zoetermeer (NL)

ORTEC helpt al 35 jaar bedrijven naar de top

De jubileumeditie van ORTEC’s jaarlijkse Plandag op woensdag 5 oktober was veelzijdig en dynamisch. Koplopers zoals Coca-Cola, Epson en Schiphol Group deelden hun innovatieve concepten voor het optimaliseren van klantbezoeken, belading in transport en personele capaciteitsbezetting.

Professor Rinnooy Kan onthulde de historie en succes-ingrediënten van ORTEC en futurist Richard van Hooijdonk voorspelde de grootste hedendaagse uitdaging: het benutten van unieke kansen in tijden van voortdurende verandering. Het interactieve cabaret van MiER bracht een feestelijke sfeer.

De juiste ingrediënten voor succes en toekomstbestendigheid

Professor Rinnooy Kan opende de ORTEC Plandag. Als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gaf hij les aan de oprichters van ORTEC en was zelfs getuige van de oprichting. Terugkijkend op 35 jaren internationaal indrukwekkende prestaties, concludeert Rinnooy Kan dat drie ingrediënten bepalend zijn voor ORTEC’s succes. Ten eerste de nuchterheid. Ten tweede de professionaliteit om goed te luisteren naar klanten als basis voor innovatieve oplossingen en daarbij te weten wat er gebeurt op het vakgebied, in binnen- en buitenland. Ten derde de nauwe relaties met de wetenschap, vooral op het gebied van wiskundige toepassingen, waardoor ORTEC vroegtijdig kan inspelen op nieuwe kansen voor analytics en optimalisatie bij bedrijven. ORTEC stimuleert medewerkers proactief om te blijven studeren en promotieonderzoeken te doen. Volgens de professor zijn dit investeringen die werken en bezit ORTEC de ingrediënten voor een toekomstbestendig en succesvol bedrijf.

Het heden, de toekomst en de sleutel tot succes

Rinnooy Kan vervolgde zijn verhaal met de constatering dat de rekenkracht spectaculair blijft toenemen en dat dit interessante nieuwe kansen biedt: “Het is mogelijk allerlei nieuwe gegevens op nieuwe manieren te verzamelen, bijvoorbeeld via sensoren, zowel in getal, beeld en geluid. Er is meer data beschikbaar dan wij aankunnen en de hoeveelheid data neemt voortdurend toe.” De rekenkracht neemt toe, maar zal nooit voldoende zijn om alle problemen op te lossen. Professor Rinnooy Kan’s conclusie is dat er meer nodig is dan alleen computers, zoals bedrijfseconometristen, wiskundigen en statistici om verstandig gebruik te maken van data en de vertaalslag naar werkbare wiskundige modellen te realiseren. Volgens hem biedt ORTEC die deskundigheid nu al op wereldwijde schaal en staat ORTEC, door de vele nieuwe kansen, zelfs aan de vooravond van een nog veel grotere bloeiperiode.

Koplopers en samenwerking met ORTEC’s knappe koppen

Koplopers in veel branches doen graag zaken met ORTEC. Wouter Luijten, Directeur Product Management bij ORTEC, legde tijdens de ORTEC Plandag uit waarom: “Juist koplopers staan open voor innovatie en durven iets te doen dat nog niet eerder is geprobeerd. Wij helpen door onze wiskundekennis te combineren met de kracht van IT en specifieke businesskennis. Dit doen we in nauwe samenwerking met klanten en partners. Vervolgens passen wij de nieuwe inzichten en oplossingen toe bij andere klanten en branches.” Gemene deler is dat ORTEC slimme algoritmiek toepast die helpt de beste beslissingen te nemen voor onder andere optimale (personeel)planning, belading, rit- en routeplanning en zelfs voor de optimalisatie van een hele keten.

Ook het gebruik van de cloud biedt veel voordelen, zowel voor ORTEC als voor klanten en partners, legt Wouter Luijten uit: “Werken in de cloud betekent voor ORTEC meer rekenkracht en voor onze klanten en partners minder kosten, doordat men alleen betaalt voor daadwerkelijk gebruikte services. Wij maken daarbij gebruik van onze eigen algoritmes om te zorgen dat we altijd tijdig voldoende rekencapaciteit beschikbaar hebben.”

Inzichten, oplossingen en resultaten 

Tijdens de middagsessies van de ORTEC Plandag 2016 op 5 oktober presenteerden klanten van ORTEC in logistiek en serviceplanning openhartig hun visie en projecten, inclusief de uitdagingen en resultaten. Voor inzage in de highlights, zie de links hieronder. Voor bezoekers aan de ORTEC Health Care Plandag op maandag 10 oktober, verschijnt nog een apart bericht met een lijst van de highlights.

Routeplanning PicnicSimon LoosHoyer en DSV Road realiseren een reductie van kilometers, CO2-uitstoot en plantijd met ORTEC. Lees meer over de uitdagingen en aanpak van ORTEC-klanten bij het optimaliseren van rit- en routeplanning in de transportsector of over de rit- en routeplanning in andere branches.
   
Load Building Dankzij ORTEC kan Epson de effecten van verschillende scenario’s simuleren en de beste kiezen. Lees hoe Epson de logistieke efficiëntie met 10% verbeterde dankzij geoptimaliseerde belading
   
Personeelsplanning Schiphol Groep en EW Facility Services realiseren elke dag een optimale capaciteitsbezetting door beschikbaarheid, kwalificaties, werkaanbod en locaties optimaal te matchen met ORTEC Workforce Scheduling. Bekijk hoe ORTEC-klanten in uw branche de personeelsplanning en capaciteitsbezetting optimaliseren.
   
Supply Chain Optimalisatie Yellowstar en ORTEC werken samen zodat Caliber zonder eigen IT-afdeling wel klanten een ultra-korte supply chain kan bieden aan klanten zoals Victoria’s Secret. Lees meer over hoe Caliber transparantie in de keten realiseert zonder eigen IT-afdeling, de supply chain kosten verlaagde en de levertijd versnelde met drie weken
   
Buitendienst planning voor sales Coca-Cola verbeterde met ORTEC de planning voor merchandisers met een aanzienlijke afname in plantijd en gereden kilometers met als gevolg: meer tijd voor de klant. Ook Coca-Cola Amatil realiseert een geoptimaliseerde rit- en bezettingsplanning voor service engineers.  
   
Buitendienst planning voor services De Alliantie plant afspraken voor buitendienstmedewerkers met ORTEC, het resultaat: een daling in de servicekosten en verhoging van de klanttevredenheid. Bekijk hoe De Alliantie ORTEC Service Planning gebruikt voor de buitendienstplanning
   
Warehouse innovatie ORTEC optimaliseert Warehouses met shuttle technologie, bekijk hoe deze geautomatiseerde magazijnoplossing dynamisch buffert en sorteert, geschikt voor alle gebouwen en ruimtes. 
   
Supply chain samenwerking Lees meer over hoe Pure Birds ketenpartners verenigt voor strategische samenwerking via het Pure Business Boost platform, met ORTEC als partner.