Ciran

Ciran is een instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten die lijden aan complexe chronische klachten die het functioneren bemoeilijken. Zij ervaren beperkingen op meerdere levensdomeinen.. Ciran helpt meer dan 4.000 cliënten of patiënten per jaar om binnen vier maanden weer te participeren in de samenleving. Om deze missie te kunnen realiseren, bestuurt Ciran een nationaal netwerk met 400 zorgprofessionals vanuit 19 expertisecentra in Nederland. Om de complexe roosters voor behandelschema’s zo efficiënt mogelijk te plannen voor zowel cliënten als voor zorgprofessionals , koos Ciran voor een geavanceerde planoplossing.

Uitdagingen:

Ciran wilde met de planningssoftware drie uitdagingen oplossen:

  • Het realiseren van een optimale planning, rekening houdend met alle variabelen zoals de behandellocatie, de combinatie van zorgprofessionals en de combinatie en strikte volgorde van de modules in het behandelschema
  • Het uitproberen van verschillende scenario’s om het meest efficiënte rooster te kunnen kiezen
  • Voor verschillende gebruikers toegankelijk en geschikt
Resultaten:

  • Geautomatiseerde toewijzing van cliënten aan individuele behandelschema’s
  • Betere planning van behandelschema’s met de juiste zorgprofessionals op het juiste tijdstip en locatie
  • Reductie van de benodigde plantijd, de planning per patiënt kost nu een uur, terwijl dit voorheen drie tot vier uur plantijd vroeg
  • De mogelijkheid om dummy’s te gebruiken voor de reservering van een behandelschema
  • De mogelijkheid om nieuwe scenario’s te testen om zo de meest efficiënte oplossing te kunnen kiezen tot een zo optimaal mogelijk behandeltraject te komen voor de cliënt