Parlan

Parlan is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Holland. Parlan ondersteunt met 750 medewerkers jaarlijks ruim 6.000 kinderen, jongeren en gezinnen bij opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling. Parlan is expert in het zoeken naar oplossingen. Toen Parlan acht jaar geleden een alternatief zocht voor de planning op papier met potlood en gum, waren de belangrijkste criteria direct duidelijk: een gebruiksvriendelijke oplossing, met een logische werkwijze en opbouw, geschikt voor alle afdelingen en twee verschillende cao’s.

Uitdagingen

Parlan had de volgende uitdagingen en wensen:

  • Centraal overzicht realiseren om te controleren of de regels uit de arbeidstijdenwet en cao’s worden nageleefd
  • Verbeteren van de planprocedures en uniformiseren
  • Aantal overuren en verlof terugdringen
Oplossing

Parlan verbeterde en uniformeerde de planprocedures en koos voor een gebruiksvriendelijke oplossing van ORTEC met een praktische werkwijze voor het planproces en volledig centraal inzicht en overzicht.