Port of Antwerp

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is eigenaar van de gronden in de haven van Antwerpen en heeft een controlerende rol. Zo is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor vergunningen aan stukadoors en industriebedrijven. De vloot van het Sleepbedrijf bestaat uit 19 vaartuigen die andere schepen bijstaan binnen het dokkencomplex en die hulp bij brandbestrijding biedt. Naast een sleepbedrijf heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ook een eigen baggerbedrijf, eigen werkhuizen en wal- en vlotkranen. Het zorgt bovendien voor de elektriciteitsvoorziening, bediening van sluizen en bruggen, plus het instandhouden van de infrastructuur. De Havenkapiteinsdienst zorgt ervoor dat, door actieve opvolging en sturing, het scheepvaartverkeer een vlotte en veilige doorgang heeft van en naar de haven toe.

Uitdaging

Voor het roosteren van haar 700 medewerkers, wilde het Gemeentelijk Havenbedrijf haar planproces en de rapportering efficiënter inrichten. “Doordat we elk op een andere wijze rapporteren, kwam het voor dat er fouten werden gemaakt; met name door dubbele invoer”, aldus Adjunct-bedrijfshoofd Frank Matheyssen van het Sleepbedrijf, onderdeel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. “Deze foutenlast wilden we minimaliseren door het mogelijk te maken vanuit één systeem te plannen en te rapporteren.”

De oplossing

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft ervoor gekozen om ORTEC’s personeelsplanningsoplossing ORTEC Workforce Scheduling te implementeren. “We hebben voor ORTEC Workforce Scheduling gekozen omdat het gebruikersvriendelijk én servicegericht is”, zegt Frank Matheyssen. “Met het geavanceerde systeem kunnen we een personeelsplanning maken, waarin rekening wordt gehouden met de wensen van het personeel. Voorheen konden voorkeuren wel kenbaar worden gemaakt, maar niet worden geregistreerd. De planning was menselijk, en is nu objectief geworden.”
De gegevens worden door de koppeling – die mogelijk is met SAP – in één keer doorgestuurd. Matheyssen: “Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze administratie en salariëring foutloos gebeuren.” Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vermindert hiermee de werklast voor haar medewerkers op de afdelingen personeelszaken, planning en administratie.

“Ons hoofddoel was het krijgen van een foutloze administratie en salariëring”
Port of Antwerp