SVRZ

De medewerkers van Stichting voor Regionale Zorgverlening in Zeeland (SVRZ) bepalen gezamenlijk met cliënten hoe zij het beste invulling kunnen geven aan zorg, rekening houdend met voor hen belangrijke waarden in het leven. Consequentie van deze werkwijze is dat de planning rond zorgverlening verandert. Niet langer is de omvang van het contract van medewerkers leidend voor roosterplanning, maar de noodzakelijke zorg is bepalend. Om deze nieuwe werkwijze te ondersteunen, kiest SVRZ voor zelfroosteren met ORTEC.

Uitdagingen van SVRZ

Om de missie van SVRZ te realiseren en de zorgbehoeften van cliënten leidend te laten zijn voor de zorgverlening, kiest de stichting voor invoering van zelfroosteren, zodat medewerkers:

  • Volledige verantwoordelijkheid hebben en nemen bij het bepalen van dienstroosters
  • In onderling overleg zorgen voor een geode bezetting

Hoe optimaliseerde SVRZ het planningsproces?

SVRZ optimaliseerde het planningsproces door ervoor te kiezen de diensten te baseren op de behoeften van cliënten in plaats van de arbeidscontracten en laat medewerkers zelf de roosterplanning uitvoeren.

De ORTEC oplossingen

  • ORTEC Workforce Scheduling
  • ORTEC Module Zelfroosteren

De resultaten van SVRZ

  • Grotere invloed van medewerkers op het eigen rooster met als gevolg meer tevredenheid
  • Medewerkers kunnen zelf wijzigingen doorvoeren
  • Minder verstoringen op het rooster
  • Geen (onnodige) verlenging van diensten