Westfriesgasthuis

Doorgaans gaan bezuinigingen gepaard met weerstand. Zo niet bij het Westfriesgasthuis. “Verrassend? Ja zeker!” aldus Theo Karsten, Coördinerend Manager Werkveld Interventie en Zorgondersteuning. “Zelfs afdelingen die niet mee gaan in de flexibliseringsslag willen hun steentje bijdragen!”

Uitdagingen in de wereld van het Westfriesgasthuis

  • Het Westfriesgasthuis (dat ruim 2000 medewerkers in dienst heeft) heeft zich ten doel gesteld dat de vaste formatie van het verpleegkundig personeel terug moet naar 80% van de huidige omvang
  • Hiervoor was een oplossing nodig die ervoor zorgt dat de handen aan het bed gewaarborgd blijven, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd kan worden
Hoe het Westfriesgasthuis zijn wereld wilde optimaliseren

Hiervoor is het Flexcure Dashboard ontwikkeld, waarmee tot 10 dagen vooruit een optimale afstemming kan worden bereikt tussen de personeelsinzet en de warme bedbezetting. Om inzichtelijk te krijgen welke dienst handen aan het bed levert, maakt het Westfriesgasthuis gebruik van het personeelsplanningssysteem van ORTEC.

De oplossing

  • ORTEC Workforce Scheduling, in combinatie met het Flexcure Dashboard van Performation
De resultaten

Het Westfriesgasthuis:

  • Heeft 35 FTE bespaard op jaarbasis
  • Bespaarde bij de pilot-afdelingen al na twee maanden 14% op de verpleegkundige personele formatie van de kliniek
  • Kan een hogere leveringszekerheid geven, betreffende haar flexkrachten (het Flexbureau)
  • Er is vertrouwen dat bij hogere zorgvraag de bezetting op peil blijft
  • Heeft direct inzicht in hoeverre de geroosterde verpleegkundige inzet van de verpleegkundigen aansluit op de patiëntenstroom

Een stap die we met ORTEC Workforce Scheduling hebben gemaakt, is de invoering van de module ORTEC Flexpool. Mede dankzij dit systeem heeft het flexbureau een hogere leveringszekerheid.
Westfriesgasthuis