Pieter van Foreest

11 januari 2017 | Zoetermeer (NL)

Pieter van Foreest realiseert als een van de eerste zorgorganisaties in Nederland de kaders van de kanteling van werktijden

Per 1 januari 2017 is de CAO veranderd en moeten verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hun medewerkers, teams en afdelingen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de eigen werktijden. Pieter van Foreest, gespecialiseerd in services en diensten voor ouderen, realiseerde als een van de eerste zorginstellingen in Nederland deze omslag, waarbij de zorgvraag en de belangen van cliënten leidend zijn. Deze zorgvraag bepaalt de dienstroosters, zodat cliënten de behandelingen en zorg ontvangen wanneer zij die nodig hebben.

Tegelijkertijd kunnen medewerkers voortaan binnen kaders kiezen welke diensten zij bij voorkeur werken. Keuzevrijheid voor medewerkers afgestemd en binnen de kaders van de zorgvraag van de cliënten. De veranderde werkwijze leidt naar verwachting tot meer balans in de organisatie en in de levens van cliënten en werknemers. 

Vakbond NU’91 complimenteert Pieter van Foreest met snelle omslag 

Per 1 januari 2017 moeten alle verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in Nederland starten met de zogeheten ‘kanteling van werktijden’, waarbij zeggenschap en verantwoordelijkheid van werkgever naar werknemers verschuift. Instellingen maken interne afspraken en voorzien de vakbonden van informatie over de activiteiten en voortgang. Naar aanleiding van de rapportage aan de vakbond NU’91 ontving Pieter van Foreest het heuglijke nieuws dat zij een van de eersten in Nederland zijn die deze kaders hebben gerealiseerd. Het kader is in nauwe samenwerking tussen HR, Ondernemingsraad en het lijnmanagement tot stand gekomen. Gelijktijdig is ook een project zelfroosteren gestart. 

Marina van Mil, Programmamanager (o.a. voor het zelfroosteren) bij Pieter van Foreest, vertelt: “Wij zijn twee jaar geleden gestart met het verbeteren van de afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod. De zorgvraag van bewoners gedurende de dag is leidend, hierop baseren wij het dienstrooster. Dit dienstrooster is uiteraard onderdeel van een cyclisch roosterproces, dat weer samenhangt met het cyclische zorgproces. Door deze afstemming werken medewerkers op de momenten dat de vraag er is. Dit kan op het ene moment meer en op het andere moment juist minder zijn, altijd afgestemd op de zorgvraag. Standaard werken met 8-uursdiensten komt hierdoor ook steeds minder voor.” 

Zelfroosteren belangrijk middel bij kanteling werktijden 

Om de verantwoordelijkheid voor de personeelsbezetting in de praktijk bij medewerkers te beleggen, laat Pieter van Foreest de zorg- en behandelmedewerkers voortaan zelfroosteren via een module van ORTEC. Marina van Mil legt uit: “Medewerkers kunnen in de eerste roosterronde aangeven welke diensten zij willen werken. Ze plannen dit zelf in afstemming met de eigen agenda en mogelijk in overleg met bijvoorbeeld partner of anderen met wiens agenda zij ook rekening moeten houden. Diensten worden al dan niet toegekend, rekening houdend met de regels uit de Arbeidstijdenwet en CAO, zodat wij overtredingen voorkomen. Als er dan nog diensten onderbezet zijn, kan men deze in de tweede ronde kiezen of wijzigingen aanbrengen in afstemming met de andere leden van het team. De teammanagers maken het rooster vervolgens compleet en publiceren deze in de derde ronde.” 

De verandering in werken heeft voordelen voor alle partijen, vertelt Marina van Mil: “Cliënten en bewoners krijgen nu de zorg op de momenten dat zij dit nodig hebben, zodat zij een ‘zo thuis als mogelijk’ dagelijks leven kunnen leiden. Medewerkers kunnen het werk beter afstemmen op het privéleven, zodat een betere balans ontstaat.” Uit een eerste evaluatie blijkt dat medewerkers een betere balans ervaren tussen hun agenda thuis en de agenda/het dienstrooster op het werk. Eind 2017 is de implementatie afgerond binnen de intramurale setting van Pieter van Foreest, inclusief de behandeldienst, eerstelijns dienstverlening en de GRZ. 

Over Pieter van Foreest 


Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt Zorg Thuis, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Er werken 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest, met ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.