News ORTEC

27 november 2017 | Zoetermeer (NL)

ORTEC verkleint CO2-voetafdruk aanzienlijk in 2016

Vandaag publiceerde ORTEC haar CO2-rapport over 2016, waarin ook een overzicht met de co2-uitstoot over de afgelopen drie jaar is opgenomen. Voor het derde jaar op rij is de onderneming erin geslaagd de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen; een belangrijk punt op de duurzaamheidsagenda van ORTEC.

In Nederland bedroeg de totale uitstoot 2,84 ton per FTE, een daling van bijna 10% ten opzichte van 2015. Over de afgelopen drie jaar was de daling nog indrukwekkender; de uitstoot is 30% lager dan in 2014. In 2015 kon de reductie grotendeels worden toegeschreven aan de transitie naar groene energie. Vorig jaar leverden de daling van het aantal vluchten en de stijging van het aantal (hybride) elektrische voertuigen in het wagenpark de grootste bijdrage aan een verkleining van de voetafdruk. 

Voor 2016 werden in de rapportage niet alleen de activiteiten in Nederland, maar ook die in België meegenomen. In december 2017 wordt ORTEC België geauditeerd voor de CO2-prestatieladder. 

Deze voetafdruk heeft betrekking op de scope 1- en scope 2 -uitstoot van ORTEC BV en ORTEC België BVBA . Het omvat de CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik (gas, verwarming en elektriciteit), het gebruik van bedrijfsauto's en ander zakelijk reizen (per vliegtuig of met eigen auto). De totale uitstoot bedroeg 1.671 ton CO2, wat neerkomt op 2,98 ton CO2 per FTE.

De uitsplitsing tussen de twee landen is hieronder weergegeven: 


Ambities

ORTEC verwacht dat de trend van (hybride) elektrische leaseauto's zich zal voortzetten in 2017. Andere aandachtspunten voor 2017 zijn het stimuleren van alternatieve vervoersmogelijkheden en een bedrijfsbrede invoering van videoconferencing, die zullen resulteren in een verdere afname van zakelijke reizen.  
Aangezien ORTEC NL het doel voor 2020 van 15% uitstootvermindering ten opzichte van 2014 al heeft bereikt, zal de onderneming een nieuwe doelstelling formuleren die in lijn ligt met haar streven naar verdere vermindering van de uitstoot. De doelstelling van ORTEC België voor 2020 is zowel de scope 1- als de scope 2-uitstoot met 15% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2016. 
De onderneming breidt de CO2-rapportage gestaag uit naar andere internationale ORTEC-kantoren en streeft ernaar over enkele jaren een internationaal duurzaamheidsrapport te kunnen publiceren voor alle onderdelen van het bedrijf.

ORTEC en duurzaamheid

Duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan binnen ORTEC en is verankerd in alles wat de onderneming doet. Van klantoplossingen gebaseerd op wiskundige optimalisatietechnologie die bijdraagt aan vermindering van de ecologische voetafdruk tot voortdurende interne inspanningen om deze te verkleinen. In 2014 is ORTEC begonnen met het registreren van de geboekte vooruitgang op het gebied van maatschappelijke en milieuactiviteiten, waar voorheen alleen de economische vooruitgang werd gerapporteerd. ORTEC publiceert een duurzaamheidsverslag in overeenstemming met de GRI (Global Reporting Initiative)-richtlijnen. 
 


1 in de CO2 In de CO2-prestatieladder omvat scope 2 uitstoot als gevolg van zakelijk vliegverkeer, zakelijk verkeer met privévoertuigen en zakelijk verkeer via openbaar vervoer. Volgens het GHG Protocol en ISO 14064-1 is dit technisch gezien scope 3-uitstoot. De uitstoot van openbaar vervoer is niet meegenomen in de rapportage aangezien deze niet materieel is (<1% van het totaal).
ORTEC BV omvat alle activiteiten in Nederland, waaronder alle activiteiten in Zoetermeer, Groningen, Amsterdam en een extern datacenter in Delft vallen. ORTEC België BVBA omvat alle Belgische activiteiten, waaronder het kantoor in Boortmeerbeek.