News ORTEC

14 februari 2018 | Paris (FR)

Operations Research (OR): hoe meten we de voordelen ervan? Kom het beleven in Parijs op 15 en 16 februari 2018!

Op 15 en 16 februari 2018 vindt de workshop ‘Measuring the Impacts of OR projects: challenges and experiences’ plaats in het EDF-conferentiecentrum in Parijs-Saclay. ORTEC zal aanwezig zijn om de discussies bij te wonen en zal daarnaast ervaringen delen over het meten van de impact van OR-projecten.

Bij ORTEC staat Operations Research centraal bij alles wat we doen en toegepaste wiskunde heeft in de afgelopen 36 jaar van ons bestaan een sterke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de wereld. We zijn een expert in ons vakgebied en streven ernaar om andere organisaties te inspireren en te onderwijzen op dit gebied om ook hun impact op de wereld te minimaliseren met behulp van wiskundige optimalisatie.

Om organisaties op dit gebied op te leiden en onze expertise te delen, zijn wij onder andere al jaren lid van de EURO, de ‘Association of European Operational Research Societies’, en zijn betrokken bij diverse werkgroepen. Wij zijn onder meer een actief binnen de EWG POR-werkgroep die zich bezig houdt met OR in de praktijk. Deze werkgroep heeft tot doel OR-professionals in staat te stellen meer impact te hebben op de buitenwereld, door hen te helpen oplossingen te vinden voor typische praktische uitdagingen, inzicht te krijgen in hulpmiddelen en technieken die ze nog niet eerder hebben gebruikt en van anderen te leren en dit vervolgens in de praktijk te kunnen brengen. 

EWG POR organiseert zijn eerste workshop over OR in de praktijk op 15 en 16 februari 2018 in het EDF Lab in Parijs-Saclay. Het thema van de workshop is ‘Measuring the Impacts of OR projects: challenges and experiences’. De workshop is vrij toegankelijk voor alle OR- en analytics beoefenaars uit de industrie, de overheid en daarbuiten.

Keynote-sprekers zijn Laurent Perron, OR Technical Lead Google en Pieter-Jan Fioole, van de Nederlandse Spoorwegen. Korte presentaties worden gegeven door o.a. ORTEC-collega Pim van 't Hof over het onderwerp: ‘Harder than it looks: how do we really measure project benefits’.  In zijn presentatie zal hij enkele van de successen en uitdagingen delen die ORTEC ondervonden heeft bij het meten van de impact van OR-projecten.

Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de workshop, dus als u zich geïnspireerd voelt om deel te nemen aan de discussies en ervaringen over OR in de praktijk te delen, kunt u zich registreren!

Registratie is mogelijk via de volgende link: registratie pagina.

----------------------------------------------

Operations Research en ORTEC

Operations Research is een wetenschap die op veel manieren een revolutie teweeg heeft gebracht bij mensen, bedrijven en de maatschappij in haar geheel. Al tientallen jaren is het de beste manier om om te gaan met de complexiteit van economische omgevingen. Operations Research stelt bedrijven in staat om op feiten gebaseerde en solide strategieën te ontwikkelen, flexibeler te worden en tegelijkertijd kansen te creëren voor de toekomst.