News ORTEC

15 mei 2018 | Zoetermeer (NL)

ORTEC introduceert ATW-controle op werkroosters in de Cloud

Ter uitbreiding van haar Workforce suite en Cloud-diensten, introduceert ORTEC nu een Arbeidstijdenwet (ATW)-controle in de Cloud (ORTEC Cloud Services for Labor Rule Validation). Deze service biedt de mogelijkheid om werkroosters door laten rekenen op complexe ATW en cao regels. Overtredingen op de regels in het rooster worden daarmee direct inzichtelijk, waarop het rooster kan worden aangepast.

Martijn Sol, Workforce Industry leader van ORTEC, licht toe: “Met deze nieuwe service willen we op een laagdrempelige en kosteneffectieve wijze organisaties ondersteunen bij de zeer complexe regelgeving. De ORTEC ATW-controle heeft als doel bij te dragen aan goed werkgeverschap en het verhogen van de medewerkertevredenheid. Ook wordt met deze slimme ondersteuning de kans op boetes door overtredingen weggenomen.” 

Veilig en gezond werken
In de praktijk bepaal je als organisatie zelf de personeelsinzet; daarop maak je de planning, die vervolgens getoetst kan worden met de ORTEC ATW-controle in de Cloud. 

Martijn Sol vult aan: “In het kader van veilig en gezond werken móeten organisaties wel rekening houden met de Arbeidstijdenwet (ATW) en de cao. In diverse branches, zoals de horeca en facilitaire dienstverlening, zie je dat bedrijven wel gebruik maken van software voor basisroosterplanning, maar dat door de hoge complexiteit van de ATW regels geen controle support wordt geboden. Zo kent de hele Drank- en Horecawet meer dan 45 regels. In het Jaarplan 2018 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het verhogen van de naleving op de Arbeidstijdenwet een van de speerpunten in het programma1. Met de ORTEC ATW-controle willen we deze organisaties helpen om de regels eenvoudiger te kunnen naleven. 

Dankzij deze slimme beslissingsondersteuning kun je bovendien verder kijken dan alleen op de dag zelf: zo kun je over een langere periode terug- of vooruit laten toetsen of het rooster voldoet aan de wet- en regelgeving.”

1. Bron: Jaarplan SWZ, pagina 21.