News ORTEC

14 augustus 2018 | Zoetermeer (NL)

Permanent verlagen van operationele kosten cruciaal om gas effectief in te blijven zetten

Het energieverbruik in Nederland komt nog voor een groot deel van aardgas. Met het versneld afbouwen van grote velden worden de zogeheten kleine velden daarom nog belangrijker. Echter de afhankelijkheid van het offshore gastransportnetwerk van grote velden wordt duidelijker nu deze velden in de laatste fase van productie zijn aangeland. Het wegnemen van inefficiënties en het permanent verlagen van operationale kosten is cruciaal om ook in de toekomst gas effectief te blijven inzetten. In ‘Energie in Beweging’ verscheen onlangs een artikel over hoe verregaande samenwerking en clustering daarbij de sleutelwoorden zijn en hoe een door ORTEC en Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) ontwikkeld optimalisatiemodel daaraan bijdraagt.

In een recent artikel uit Energie in Beweging benadrukt EBN het belang van permanent verlagen van operationele kosten om gas effectief en efficiënt in te blijven zetten. De lage gasprijzen hebben operators aangezet om operationele kosten te verlagen. Echter door net zo hard dalende offshore gasproductie, zijn productiekosten per kubieke meter gewonnen gas ongeveer gelijk gebleven. Het einde van de mogelijkheden voor operators om binnen het eigen portfolio op onderhoudsstrategie en logistiek te besparen komt daarmee steeds dichterbij. De sleutel tot een volgende ronde van kostenverlaging ligt bij het slimmer, en daarmee goedkoper, inrichten van de gasinfrastructuur door verregaande samenwerking, versimpeling en het op grote schaal clusteren van operaties.

Optimalisatie Offshore Infrastructuur
Naast de door operators al ondernomen stappen om het operator netwerk te consolideren, is EBN intern een project gestart dat van alle platforms nagaat of er een alternatieve, goedkopere evacuatie mogelijk is. Deze studie kan richting geven aan de volgende noodzakelijke stappen om het gasnetwerk op zee verder te vereenvoudigen.

Hiervoor ontwikkelde EBN in samenwerking met ORTEC een optimalisatiemodel waarin het proces- en transportsysteem van het gasnetwerk op zee wordt geanalyseerd op mogelijkheden (projecten) tot verbetering. De gesuggereeerde optimalisatieprojecten uit diverse scenario’s kunnen in twee categorieën worden verdeeld:
  1. reductie van de onbenutte capaciteit in de hoofdtransportleidingen en gasbehandelingslocatie door samenvoeging van gasstromen;
  2. lokale proces- en transportoptimalisatie, door het efficiënter inzetten van de beschikbare procescapaciteit en herleiden van gasstromen naar procesplatforms met een langere levensduur.
Het model stuurt systematisch aan op het integreren van de hoofdtransportleidingen in de nabije toekomst. Efficiënter benutten van de hoofdtransportleidingen en de bijbehorende gasbehandelingslocaties blijkt consistent veel waarde op te leveren. Naast een potentiële waarde van tientallen miljoenen euro’s wordt er over de levensduur van het productiesysteem zo’n 3,5 miljard kubieke meter extra gas geproduceerd doordat de bestaande capaciteit efficiënter wordt benut en onnodige operationele kosten worden vermeden. EBN zal de komende tijd het model verder verfijnen om een goed idee te krijgen van de kansen die er in het netwerk op zee liggen.

Dit bericht is volledig gebaseerd op een artikel (pag. 24) in Focus 2018 – Energie in Beweging, een publicatie door EBN. Het volledige artikel vind je hier

Over Energie in Beweging
In een vijftal opinierende artikelen beschrijft EBN zijn inspanningen om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Daarbij is de ondergrond nog steeds het vertrekpunt. Aardwarmte, de urgentie van exploratie, verregaande samenwerking op de Noordzee, CO2-opslag en blauwe waterstof zijn de onderwerpen waar EBN focus op legt.

Over EBN
Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economische verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland.