18 maart 2019 | Zoetermeer (NL)

ORTEC lanceert Ad hoc Planning in cloud: waarborging van continuïteit in personele bezetting

Planners zijn vaak 70-80% van hun tijd bezig met het zoeken naar ad-hoc-oplossingen voor werknemers die onverwacht uitvallen of plotselinge veranderingen in de werkvraag. Om organisaties hierbij te ondersteunen ontwikkelde ORTEC de web-based oplossing Ad hoc Planning, die vanaf deze zomer wereldwijd beschikbaar is. Met ORTEC Ad hoc Planning kunnen organisaties en efficiënt inspelen op veranderingen in het dienstrooster.
De web-based oplossing maakt het dienstrooster altijd en overal op zowel mobiel, tablet als desktop toegankelijk, en stelt de beste optie voor vervanging voor op basis van relevante en actuele data. Daarmee kan de organisatie de continuïteit in de personele bezetting en de kwaliteit van dienstverlening waarborgen.

Adequaat inspelen op roosterwijzigingen
Uit onderzoek van ORTEC onder haar klanten blijkt dat tot 30% van de geplande diensten wordt aangepast of door een andere medewerker wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Egbert van der Veen, Product Manager bij ORTEC, zegt hierover: “Deze trend zien we in verschillende sectoren, van de gezondheidszorg – waar het ziekteverzuim relatief hoog is – tot de recreatiebranche, waar plotselinge weersveranderingen grote invloed kunnen hebben op het bezoekersaantal en daarmee op de personeelsbehoefte. Het uitgangspunt van deze nieuwe oplossing is dat we organisaties helpen om altijd en overal adequaat in te spelen op roosterwijzigingen.”

Inzicht en overzicht
Een goede personeelsplanning vereist inzicht en overzicht. ORTEC’s Ad hoc Planning geeft real-time de onderbezette diensten voor de komende 7 dagen weer, zowel per afdeling als over de afdelingen heen. Absenties komen direct binnen, waarop de web-applicatie het beste voorstel aanbiedt voor invulling van de vrijgekomen dienst. Daarbij wordt rekening gehouden met alle geldende restricties en voorwaarden, zoals beschikbaarheid, vereiste kwalificaties, cao-regels en medewerkersvoorkeuren. Verstoringen in de planning worden zo direct verholpen, wat tijd en stress bespaart.

Toegankelijkheid
De web-applicatie is altijd en overal toegankelijk voor verschillende lagen en functies binnen de organisatie. Zo kan een teamleider eenvoudig zelf een oplossing vinden voor een verandering in het rooster, ook als de planner of ‘s avonds of in het weekend afwezig is.
ORTEC Ad hoc Planning is onderdeel van ORTEC Workforce Scheduling, de applicatie van ORTEC voor het optimaliseren van de personeelsplanning. Van der Veen vult aan: “Met deze nieuwe oplossing willen we organisaties verder ontzorgen. Dit draagt bij aan onze visie om met de inzet van wiskundige optimalisatie en data analytics organisaties te versterken en zo de wereld verder te optimaliseren.”

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.