News ORTEC

14 juli 2017 | Zoetermeer (NL)

Veel belangstelling voor de ORTEC Health Care Webinar week

In de week van 3 t/m 6 juli heeft ORTEC Health Care een viertal online presentaties verzorgd over thema's rondom personeelsplanning in de gezondheidszorg. Gezien de grote belangstelling zijn veel organisaties op zoek naar oplossingen om dit proces verder te optimaliseren. Heeft u een webinar gemist of wilt u het nog eens terugkijken, bekijk dan de opnamen hieronder.

Grip op de knip!

De balans tussen kosten en kwaliteit van zorg staat steeds meer onder druk. De zorgvraag wordt steeds complexer en tegelijkertijd wordt er steeds meer op teamniveau naar de kosten gekeken. De ORTEC software biedt de mogelijkheid om deze trend te monitoren en hierop in te spelen op teamniveau. Tijdens het webinar laat Jan Hendrik Kieft van ORTEC zien hoe je meer inzicht krijgt in de kosten, waardoor er al in de planfase zicht is op de uitgaven zodat bijsturing nog kan plaats vinden.

Bekijk hier het webinar Grip op de knip!

Inspelen op flexibilisering van reiskostenvergoedingen

Vanwege veranderingen in cao’s krijgen veel medewerkers een reiskostenvergoeding die niet meer gebaseerd is op een vast aantal werkdagen. Werkzaamheden vinden op meerdere locaties plaats, waardoor de reiskostenberekeningen variabel en complex zijn. Gevolg is dat veel organisaties op zoek zijn naar een nieuw geschikt systeem om de juiste reiskostenvergoedingen te berekenen. In de ORTEC software (Reiskosten module) is een afstandsberekening geïntegreerd. Op basis van adressen wordt, met de kaarten van NavTeq, de woon-werkafstand berekend. Daarnaast wordt rekening o.a. gehouden met ziekte, (bijzonder) verlof en thuiswerken. Voor reizen tijdens diensten en oproepen tijdens bereikbaarheid kunnen reizen automatisch in een ander tarief worden vergoed. Tijdens dit webinar zal Stan de Greef vertellen hoe dit toegepast kan worden in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

Bekijk hier het webinar Inspelen op flexibilisering van reiskostenvergoedingen

Transformeer data naar waardevolle informatie

Benieuwd hoe je data kunt gebruiken om optimale beslissingen te ondersteunen? Tijdens het webinar laten we je zien hoe je de vertaalslag kan maken van data naar waardevolle informatie. Hierbij leggen we uit hoe stapsgewijs inzicht kan worden verkregen in kpi’s welke voor de zorg relevant zijn en hoe hierop gestuurd kan worden. Door deze gegevens te combineren, kan door middel van onze wiskundige rekenmodellen meer inzicht worden gekregen in het rooster, bezettingsgraad en inzet van medewerkers.

Bekijk hier het webinar Transformeer data naar waardevolle informatie

Planautomaten van de toekomst

ORTEC heeft een lange geschiedenis met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van software voor automatisch plannen. Internationaal is ORTEC toonaangevend als het gaat om de ontwikkeling en toepassing van wiskundige en econometrische modellen en methoden voor het maken van planningssoftware. Tijdens dit webinar laten we zien hoe dit in de ORTEC software is ontwikkeld, denk aan de roostergenerator, de werkplekplanautomaat, maar ook functionaliteit zoals het roostervoorstel.

Bekijk hier het webinar Planautomaten van de toekomst