Amarant - PlanMotion - ORTEC

Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement
26 september - Zoetermeer
Meld je nu aan

26 september 2018 | 10:00 - 14:00 | Zoetermeer (NL)

Kennissessie ‘Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement’

De Amarant Groep, PlanMotion en ORTEC ontvangen je graag op woensdag 26 september van 10:00 uur tot 14:00 uur op het ORTEC-kantoor in Zoetermeer voor de kennissessie ‘Met zorg samengesteld capaciteitsmanagement’.

De Amarant Groep stelt zichzelf ten doel de zorgvraag van cliënten centraal te stellen bij de totstandkoming van haar personeelsplanning. PlanMotion en ORTEC helpen de zorgorganisatie deze visie in praktijk te brengen met een geïntegreerde softwareoplossing die onder meer:

  • de vraag naar zorg vertaalt naar benodigde personele capaciteit, rekening houdend met deskundigheidsniveau en beschikbaarheid; 
  • in één oogopslag inzicht geeft in onder- of overbezetting per deskundigheidsniveau;
  • het financiële resultaat weergeeft op basis van inkomsten en uitgaven, rekening houdend met vooraf gestelde doelen, zoals afbouw van uitzendkrachten of scholingsdoelstellingen;
  • continu toetst of aan alle beleidsspeerpunten wordt voldaan.
Tijdens de kennissessie krijg je onder meer inzicht in hoe de software werkt en bijdraagt aan het leveren van kwalitatieve zorg tegen lagere kosten. En Ingrid Havermans van Amarant neemt je mee in het verandertraject dat de organisatie momenteel doorloopt. Tot slot delen we successen en learnings die van waarde zijn voor iedere manager en planner in de zorg.

PROGRAMMA

10:00 uur - Ontvangst met thee en koffie

10:30 uur - Start programma

11:00 uur - Gastspreker Jan de Leede, Thema capaciteitsmanagement in kleinschalige teams

Jan de Leede is eigenaar van organisatieadviesbureau ModernWorkx. Hij volgde de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, waar hij promoveerde op het onderwerp taakgroepen/zelfsturende teams en hun bijdrage aan vernieuwing. Al twintig jaar houdt hij zich bezig met studie naar alle mogelijke vormen van flexibilisering (teams, multi-inzetbaarheid, werktijden, zelfroosteren). Van 2001tot 2008 werkte hij als senior adviseur bij TNO Arbeid waar hij onderzoek deed en advies gaf op het gebied van flexibiliteit, roosters, flexconstructies en werken op afstand. Nog altijd is Jan één dag in de week verbonden aan de Universiteit Twente als docent HRM, ‘worksystems’ en HR-analytics. Overige tijd steekt hij in zijn bedrijf ModernWorkx, want: ‘Flexibilisering en veerkracht blijft immers een boeiend bedrijfskundig vraagstuk met een hoge menselijke impact.’

11:30 uur - Amarant Groep maakt de beweging van roosteren naar plannen. Door Ingrid Havermans, projectleider/manager bij de Amarant Groep

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. De zorgorganisatie biedt haar medewerkers een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. Amarant nodigt hen uit om zich te blijven ontwikkelen, maar vraagt daarnaast naar input en verbeteringen die zij met elkaar kunnen aangaan. Een duidelijke vraag vanuit medewerkers was de wens om meer rust en voorspelbaarheid in het rooster. Ingrid Havermans heeft deze vraag verder geanalyseerd en neemt je in haar presentatie mee in de analyse, aanpak én oplossing van het probleem, namelijk capaciteitsmanagement. Om de visie op capaciteitsmanagement te implementeren, maakt de Amarant Groep gebruik van vier ondersteunende systemen: Capaciteitsplanning (PlanMotion), Module Budget & control (ORTEC), Module dienstengenerator (ORTEC), ESS (ORTEC).

12:15 uur - Lunch

13:00 uur - Presentatie oplossing ORTEC – PlanMotion

Willian Wildeboer presenteert namens PlanMotion de oplossingen ter ondersteuning van capaciteitsmanagement op tactisch niveau. Willian Wildeboer is 15 jaar werkzaam geweest binnen de ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2000 is hij actief binnen de automatisering en informatisering. Naast zijn verpleegkundige opleiding en achtergrond is Willian Wildeboer bedrijfskundig geschoold. Capaciteitsmanagement binnen de gezondheidszorg vormt een rode draad in zijn carrière.

Renée Bouwens verzorgt de presentatie namens ORTEC waarbij zij zal laten zien hoe de integratie tussen de software van PlanMotion en ORTEC verloopt. Renée is ruim 6 jaar in dienst bij ORTEC en heeft uitgebreide kennis van ORTEC WS en de verschillende modules. Renée is actief betrokken bij het project van Amarant. Voordat Renée bij ORTEC kwam werken is zij jarenlang de stuwende kracht achter ORTEC Harmony geweest in het VU Medisch Centrum en vanuit die rol was zij ook betrokken in het LOOZ. Naast haar rol business consultant is Renée medeverantwoordelijk voor de product ontwikkeling van ORTEC WS.

14:00 uur - Afronding en discussie

LOCATIE

ORTEC, Houtsingel 5, 2719 EA Zoetermeer