Video overview

Optimize OUR World

ORTEC and sustainability

At ORTEC we use our love for mathematics to contribute to a better world. Our solutions directly contribute to the three pillars of sustainability; people, planet and profit.
Topic Visual - Prinses Maxima Centrum

Samen Sterk

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 550 kinderen de diagnose kanker. Om ervoor te zorgen dat meer kinderen deze ziekte overleven komt alle zorg voor kinderen met kanker en alle research bij elkaar op één plek, in het Prinses Máxima Centrum. Daar werken oncologen, verpleegkundigen en onderzoekers nauw met elkaar samen. ORTEC ondersteunt het Prinses Maxima Centrum bij het realiseren van de personeelsplanning. Met maar één doel: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen genezen.

Trends in Health Care

U steekt al uw energie en middelen in het bieden van de best mogelijke zorg. Wij nemen de complexiteit weg uit uw planningsproces en zorgen er tegelijkertijd voor dat u overzicht heeft en regie kunt voeren.
HC Tellingen

ORTEC Health Care Webinar - Slimmer werken met Tellingen

Welke tellingen zijn nu van belang en geven je voldoende informatie ter ondersteuning van het planproces? Is het noodzakelijk dat deze tellingen altijd zichtbaar zijn? Tijdens dit webinar worden verschillende soorten tellingen, per roosterfase, aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
HC teamroosteren

ORTEC Health Care Webinar - Teamroosteren

Tijdens de Health Care Plandag introduceerde ORTEC een nieuw roostermodel, teamroosteren. Dit roostermodel is gebaseerd op zelfroosteren zoals dat momenteel veel in Nederland wordt gebruikt. De medewerkers spelen in het roosterproces een steeds belangrijkere rol en roosteren wordt meer een teamaangelegenheid. Dit bevordert de onderlinge communicatie.
HC MRP

ORTEC Health Care Webinar - Multi Resource Planning

Overzicht houden op een planning van zowel medewerkers met verschillende disciplines en bekwaamheden, als werkruimtes of behandelkamers en misschien ook wel materiaal is niet eenvoudig. ORTEC Multi-Resource Planning is mogelijk dé oplossing voor uw planningsprobleem. Tijdens dit webinar wordt ORTEC Multi-Resource Planning door de productmanager nader toegelicht.
HC flexpool

ORTEC Health Care Webinar - Flexpool en Shiftbidding

Flexibiliteit is een steeds groter wordende vraag binnen de zorg. Veel organisaties geven hier antwoord op door flexibilisering van de formatie. Dit vraagt een continue afstemmen van vraag en aanbod. Martin Woudstra (productconsultant) laat u zien op welke wijze de ORTEC-software (Flexpool en Shiftbidding) dit proces ondersteunt.
plandag2016

ORTEC plandag 2016

De ORTEC Plandag 2016 in 1 minuut: bekijk de impressie van hét kennis- en netwerkevent op het gebied van planning en optimalisatie die op 5 oktober 2016 plaatsvond in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
nvsm event

Video NVSM-ledenbijeenkomst 2016

De Nederlandse Vereniging voor Service Management (NVSM) organiseerde in samenwerking met ORTEC op 23 juni 2016 een ledenbijeenkomst met het thema: ‘Van tactisch jaarplan naar dagelijkse operatie met slimme rekenkracht’.

Watch how ORTEC optimizes Molson Coors!

Molson Coors Canada, North America’s oldest brewer with five brewery facilities and over 3,000 employees in Canada, has replaced delivery planning  systems used for beer delivery in the Province of Quebec with ORTEC optimization software.

Plandag 2016 Coca Cola

20-25% less mileage and time savings in field services, that's what Coca-Cola European Partners has achieved by optimizing processes for its team of merchandisers and sales representatives.