Centrale Planning

Wat is centrale planning?

Centrale planning betekent dat beslissingen niet autonoom worden genomen op lokaal niveau, maar overkoepelend op een meer centraal niveau.

Waarom centrale planning optimaliseren?

Het voordeel van centrale planning is dat planners het optimalisatieproces kunnen toepassen op meerdere locaties en zo synergievoordelen kunnen realiseren, zoals transportoptimalisatie voor magazijnen, of vergroting van de personeelsefficiëntie door medewerkers op een andere locatie in te zetten. Meestal betekent dit dat planners vanuit een centrale locatie werken, en dus niet in de buurt van een locatie waar de productie of dienstverlening plaatsvindt. Op een centrale locatie kunnen planners beter best practices uitwisselen, transparant werken en de beheersbaarheid vergroten. Bovendien worden op deze manier onnodige kosten vermeden (extra medewerkers inhuren op de ene locatie, terwijl er overcapaciteit is op de andere locatie) en wordt de inkooppositie versterkt door schaalvoordelen.

Een voorbeeld van centralisatie van transportoptimalisatie:

  • Een vrachtwagen kan gelost worden in de buurt van een ander magazijn dan waar hij geladen is. Opnieuw laden in het dichtstbijzijnde magazijn of een retourrit naar een leverancier bieden mogelijkheden om lege ritten zoveel mogelijk terug te dringen;
  • Evenzo zijn er mogelijkheden voor het laden in meerdere magazijnen voordat wordt gelost, of voor het combineren van orders tussen magazijnen met orders van/naar magazijnen.
Vereisten voor centralisatie zijn dat de gegevens van goede kwaliteit zijn en dat er minder behoefte is aan lokale aanwezigheid om beslissingen te nemen tijdens de activiteiten of uitvoering.

Hoe optimaliseert u centrale planning?

Centrale planning wordt ondersteund door software met een centraal rooster en centrale database. Verschillende gebruikers op verschillende locaties kunnen gelijktijdig in hetzelfde rooster werken. Een van de methodologieën is een 'control tower', een regiecentrum. Een supply chain of service control tower is een centraal regiecentrum met de vereiste technologie, organisatie en processen om gegevens te verzamelen en gebruiken om meer inzicht te verschaffen voor besluitvorming op de korte en lange termijn. Deze centra worden gewoonlijk opgezet om transport-, voorraad- of dienstenbewegingen te bewaken en beheren.

Hoewel de planners meestal ook centraal gevestigd zijn, is dat niet noodzakelijk; zolang iedereen maar in een centraal rooster werkt. De informatie wordt gedeeld met verschillende locaties voor lokaal gebruik, maar soms ook met externe partijen zoals klanten en leveranciers.

Wat zijn de resultaten van centrale planning?

De resultaten van centrale planning:

  • Optimalisatie uitgestrekt over meerdere locaties
  • Realisatie synergievoordelen voor magazijnen, bijvoorbeeld op het gebied van transport
  • Vergroting van de personeelsefficiëntie door inzet op andere locaties
  • Uitwisseling van best practices door planners is eenvoudiger op een centrale locatie
  • Vergroting van transparantie van werkstromen en beheersbaarheid
  • Kostenbesparing door medewerkers elders in te zetten – in plaats van op de ene locatie extra medewerkers in te huren terwijl er op een andere locatie overcapaciteit is
  • Versterking inkooppositie door schaalvoordelen
Waarom contact opnemen met ORTEC voor optimalisatie van centrale planning?

De technologie van de ORTEC-oplossingen ondersteunt centrale planning. De implementatie van ORTEC-oplossingen en centralisatie van de planning kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Bij implementatie op een grotere schaal kan ORTEC ondersteuning bieden.