Flexpool medewerkers

Verlaag uw operationele en financiële risico’s die gerelateerd zijn aan de dynamiek in de werklast.

Waarom?

Een pool met flexibele medewerkers biedt de mogelijkheid om de personeelskosten op afdelingsniveau te verlagen, zonder dat de kwaliteitsnormen in gevaar komen. Flexibele werkgelegenheid en personeelsinzet zorgen dat de organisatie beter kan inspelen op de dynamiek in de werklast op afdelings- of organisatieniveau. Dit maakt u minder afhankelijk van (externe) uitzendbureaus en beperkt daarmee het financiële risico voor uw organisatie.

Hoe?

De implementatie van een Flexpool module als toevoeging op uw rooster- of personeelsplanningssysteem biedt ondersteuning voor optimale inzet van de flexpool. Een pool van flexibele medewerkers, die geregistreerd is in een flexpoolmodule, heeft op zichzelf geen werklast. De flexibele medewerkers spelen in op personeelstekorten bij (andere) afdelingen van de organisatie. De kosten voor de werkzaamheden die voor een bepaalde afdeling worden uitgevoerd, worden toegewezen aan die afdeling. Flexibele medewerkers waarborgen de productiviteit van afdelingen op momenten dat de vraag naar personeel minder is dan het personeelsaanbod, en voorkomen dat externe en mogelijk dure uitzendkrachten worden ingehuurd.

Waarom kiezen voor ORTEC?

ORTEC is een toonaangevende leverancier van personeelssoftware die oplossingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau biedt. De softwaresuite bevat functionaliteit voor het ondersteunen van flexpoolactiviteiten. Onze oplossingen zijn geïmplementeerd bij tal van klanten in de zorg- en servicesector. Uit de business cases van onze klanten blijkt dat dit grote besparingen op de personeelskosten oplevert én een hogere tevredenheid van het personeel.

$name