ortec inventory routing release 10

ORTEC Inventory Routing 10

Dankzij de focus van de nieuwe standaard prognose-engine van ORTEC Inventory Routing 10 op vraagprognoses en ordergeneratie zijn nauwkeurigere prognoses mogelijk. We hebben machine learningtoegevoegd voor het evalueren van de juiste voorspelmethode en hebben nieuwe voorspelparameters opgenomen. In de nieuwe versie zijn ook consumptiemetingen en berekeningen voor vraagvariatie opgenomen om prioriteiten te stellen voor leveringen en dure droogvallers te voorkomen.

Nieuwe functies:


 • De nieuwe versie van ORTEC Inventory Routing biedt betere voorspelling via een geïntegreerde voorspelanalyse. Hiermee kunnen gebruikers nieuwe voorspelmethodes verkennen, zoals temperatuurafhankelijke voorspellingen om berekeningen van levertijden te verbeteren en droogvallers te voorkomen in het koude seizoen.
 • Door het opnemen van consumptiemetingen (verkooppuntgegevens of metergegevens) als extra gegevensbron zijn er nauwkeurigere tankniveauberekeningen mogelijk, waardoor levertijden beter kunnen worden voorspeld en het risico op droogvallers wordt voorkomen.
 • Met de voorspelfuncties kan de vraagvariantie van een tank bepaald worden om te beoordelen wat het eerste moment van droogvallen kan zijn. Met andere woorden, je kunt beter voorspellen wanneer het eind van de voorraden in zicht is en prioriteiten stellen in leveringen op basis van potentieel risico.
 • De nieuwe versie van ORTEC Inventory Routing biedt ook een nieuwe optimalisatie van het laadplan waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen zoals asdruk en vulgraden.

Belangrijke verbeteringen:


 • De verbeterde routeplanning in binnensteden die in de vorige versie van ORTEC Inventory Routing is geïntroduceerd, voorkomt niet alleen dat er bochten worden genomen waar dat volgens de verkeersregels niet is toegestaan, maar vermijdt ook proactief ongewenste U-bochten als die te scherp zijn.
 • Berekeningen van de rijtijd worden verbeterd door de huidige wegtypen en snelheidsprofielen te vervangen door snelheidscategorieën die worden geleverd door de kaartleverancier. Er is ook een optie beschikbaar voor het configureren van snelheden.
 • Het kaartproductieproces is verbeterd voor een hogere updatefrequentie van kaartgegevens voor als je de meest recente updates van het wegennet nodig hebt.
 • De openingstijden van een depot kunnen buiten beschouwing worden gelaten door de planner en door de optimilisatie, zodat er buiten de openingstijden kan worden gepland. Daardoor kan de inzet van bestuurder en vrachtwagen worden verbeterd.

Samengevat leveren deze nieuwe versies je het volgende op:


 • Voorspellen van de behoeften van de klant: tijdig bevoorraden is bepalend voor het bevorderen van klanttevredenheid
 • Minder afgelegde kilometers betekent minder CO2-uitstoot. Verlaging van de milieu-effecten van je supply chain.
 • Meer controle: veranderlijkheid is een gegeven. Daarmee omgaan is nu een stuk gemakkelijker.
 • Kostenverlaging zonder in te boeten op het niveau van dienstverlening.
 • Maximaliseren van de benuttingsgraad: een vloot die optimaal efficiënt werkt levert hogere marges op.

 

Lees meer over ORTEC Routing Suite 10ORTEC Routing & Dispatch 10 en ORTEC Service Planning 10: