Personeelsplanning in de hospitality branche

In de hospitality branche wilt u uw klanten het gevoel van totale gastvrijheid laten ervaren. U besteedt professionele aandacht aan uw bezoekers, maar ook aan uw medewerkers. Zij zijn immers veelal het visitekaartje van uw organisatie. Daarbij heeft u te maken met een wisselende bezetting, afzonderlijke competenties van uw personeel en verscheidene contracten, wat de nodige flexibiliteit voor het maken het rooster vereist.

Uitdagingen

De uitdaging is om optimale service te bieden en tegelijkertijd efficiënt om te gaan met de inzet van mensen en middelen. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

  • Het inspelen op pieken en dalen in de aantallen bezoekers/gasten en de bezetting, onder invloed van onvoorspelbare factoren, zoals het weer en economisch klimaat
  • Het bewaken van de gebudgetteerde prestaties ten aanzien van de werkelijke inzet van uw personeel
  • De juiste balans vinden tussen vaste en flexibele contracten
  • Maximale inzet van afzonderlijke competenties van uw medewerkers: zij zijn tenslotte veelal uw visitekaartje
Oplossing

ORTEC heeft ruime ervaring op het gebied van strategische, tactische en operationele personeelsplanning in de hospitality branche. Of het nu gaat om complexe planningsvraagstukken voor musea, recreatieparken, facility-organisaties of hotels, ORTEC biedt voor elk type organisatie een passende oplossing. Dit levert de volgende voordelen op:
  • Een meer nauwkeurige forecasting en budgettering voor de dagelijks wisselende bezettingsbehoefte
  • Direct en flexibel de dagelijkse planning aanpassen aan de hand van de verwachte bezoekersaantallen
  • Direct bijsturen door controle op budget en kosten in de planning
  • Beter tegemoet komen aan de wensen van het personeel
  • Strikte naleving van cao en arbeidstijdenwet