Capaciteitsplanning personeel

Breng uw bedrijfsdoelstellingen en operationeel management op één lijn om uw gewenste strategie uit te voeren.

Waarom?

Het optimaliseren van de capaciteitsplanning van medewerkers heeft allerlei voordelen:

  • Minder afhankelijkheid van het inhuren van uitzendkrachten
  • Beter kunnen afstemmen van de wensen en voorkeuren van medewerkers (bijv. voor vakantie) op de werklast
  • Betere controle op arbeidskosten 
  • Het op één lijn kunnen brengen van de bedrijfsstrategie met de bedrijfsactiviteiten
Hoe?

Op tactisch niveau schept een capaciteitsplan de kaders qua timing en doelstellingen voor de inzet van een bepaalde groep medewerkers.
Het plan bevat de doelstellingen van prestatie-indicatoren (KPI’s), zoals geplande werktijden of geplande arbeidskosten voor een bepaalde periode (week of maand) van een afdeling of kostenplaats. Deze vormen de input voor het roosterproces op afdelingsniveau. Ook bieden ze input voor plannings- en controleprocessen en voor informatie die relevant is voor de operationele planner (bijv. het opstellen en bijhouden van ploegenroosters).

Waarom kiezen voor ORTEC?

ORTEC is een toonaangevende leverancier van personeelssoftware. Onze oplossingen ondersteunen u niet alleen op operationeel niveau bij de personeelsplanning, maar ook bij strategische en tactische capaciteitsplanning. Op basis van input of historische gegevens voorspelt de ‘optimizer’ de hoeveelheid werk, vertaalt deze in het benodigde aantal ploegen en medewerkers die voldoen aan de vereiste vaardigheden. Het resultaat vormt de input voor operationele personeelsplanning. Business cases van klanten uit verschillende branches geven aan dat er vooral op tactisch niveau forse verbeteringen mogelijk zijn met het optimaliseren van de personeelsplanning.