Branże

Handel detaliczny

Zmieniająca się demografia, rosnące koszty i nowe modele biznesowe dokonują transformacji w obszarze handlu detalicznego. Wraz z tymi zmianami pojawia się jeszcze większa presja na zwiększenie zysków i kontrolowanie kosztów. Nasze rozwiązania dla branży handlu detalicznego wzmacniają łańcuch dostaw i wspierają operacje dla wielu kanałów. Umożliwiają utrzymanie w pełni zaopatrzonych półek i dostarczanie usług na najwyższym poziomie.

Dobra konsumpcyjne

Branża towarów konsumpcyjnych prosperuje dzięki zmianom, nowym produktom, opakowaniom i promocjom. Wymaga reagowania na popyt przy równoczesnym dążeniu do jego wyprzedzenia. Nasze rozwiązania dla branży dóbr konsumpcyjnych pozwalają wychodzić naprzeciw zmianom bez wzbudzania niepokoju akcjonariuszy firmy. Pomagają budować elastyczne plany, które przekładają się na zadowolenie klientów a jednocześnie zwiększają rentowność.

Żywność i napoje

Setki klientów, tysiące lokalizacji, dziesiątki tysięcy zamówień każdego dnia – zarządzanie logistyką oznacza zarządzanie wolumenem. Dostarczenie właściwych produktów na właściwe miejsce w odpowiednim czasie nie jest proste. Jednak niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie tras handlowców, spedycji do dystrybutorów czy zaopatrzenia w składniki spożywcze, nasze rozwiązania dla branży spożywczej pomagają w organizacji dostaw.

Transport

Zarządzanie logistyką zewnętrzną wymaga wykonywania serii skomplikowanych kroków, z których każdy ma ogromny wpływ na wyniki. Należy poświęcać szczególną uwagę planowaniu wieloprzystankowych tras ciężarówek. Nasze rozwiązania dla branży transportowej pomagają tworzyć trasy będące optymalnym kompromisem pomiędzy satysfakcją klientów, wydajnością kosztową a mającymi zastosowanie zasadami i regulacjami.

Nafta, Gaz i Chemikalia

Zajmowanie się optymalizacją wiąże się z zarządzaniem zasobami, planowaniem pełnego załadunku i projektowaniem wieloprzystankowych tras. Nasze rozwiązania dla branży nafty, gazu i chemikaliów pomagają tworzyć wydajne harmonogramy. Umożliwiają zaopatrywanie stacji benzynowych w optymalnym terminie i po minimalnych kosztach, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad i regulacji mających zastosowanie.

Opieka zdrowotna

Ten sektor znajduje się pod nieustanną presją ograniczania kosztów, poprawy poziomu opieki nad pacjentem i satysfakcji pracownika. Nasze rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej wspierają planistów i osoby decyzyjne w konstruowaniu lepszych grafików, zarządzaniu kosztami zatrudnienia i polepszaniu poziomu opieki.

Pracownicy stacjonarni

Rozwiązania branżowe dla pracowników stacjonarnych pomagają w sporządzaniu optymalnych i elastycznych harmonogramów, uwzględniając czynniki takie jak zmieniająca się dostępność personelu, indywidulane kompetencje i różnice w kontraktach/zbiorowych układach pracy.
Workforce B - B

Mobilny Personel B-2-B

Rozwiązania branżowe ORTEC dla mobilnego personelu zapewniają wsparcie na wszystkich kluczowych etapach procesu usługowego. Umożliwiają określenie niezbędnych zasobów, przypisanie odpowiedniego pracownika do odpowiedniego zadania oraz zapewniają prostą, a jednocześnie kompletną rejestrację wykonanej pracy.
Workforce B - C

Mobilny Personel B-2-C

Rozwiązania branżowe ORTEC dla Mobilnego Personelu B-2-C ułatwiają klientom umawianie wizyt online, oferują wiarygodne, krótkie przedziały czasowe i szybki proces przetwarzania administracyjnego odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie i preferencje klientów.

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zysk?