Wypuszczenie na rynek


ORTEC Routing Suite 10
Wrzesień 2018 r.
Dowiedz się więcej

ORTEC dla Dóbr konsumpcyjnych

Branża towarów konsumpcyjnych prosperuje dzięki zmianom, nowym produktom, opakowaniom i promocjom. Wymaga reagowania na popyt przy równoczesnym dążeniu do jego wyprzedzenia. Rozwiązania branżowe ORTEC dla Dóbr konsumpcyjnych pozwalają wychodzić naprzeciw zmianom bez wzbudzania niepokoju akcjonariuszy firmy.  Pomagają budować elastyczne plany, które przekładają się na zadowolenie klientów i jednocześnie zwiększają rentowność.

Niektórzy z naszych klientów

 • aviko
 • Church  Dwight
 • Georgia pacific
 • Kamps

Korzyści

 • Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju
 • Zwiększenie dokładności prognoz popytu
 • Ograniczenie przejeżdżanych kilometrów i kosztów frachtu
 • Zwiększenie wykorzystania floty
 • Maksymalizacja czasu sprzedaży i zwiększenie potencjału dochodowego
 • Poprawa całkowitego kosztu obsługi

Przejęcie kontroli

 • Dopasowanie planowania i realizacji w celu wygenerowania nowych dochodów
 • Zarządzanie przejrzystością łańcucha dostaw i kosztami dostaw
 • Dopasowanie wahań popytu, oczekiwań klientów i niestabilności wolumenu promocyjnego
 • Rozszerzenie możliwości wielokanałowych
 • Tworzenie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw
Optymalizacja naszych procesów logistycznych poprzez inwestycję w innowacyjną technologię jest kluczem do osiągnięcia naszej Stuletniej Strategii"
The Clorox Company

Dobra konsumpcyjne - Filmy

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.