Workforce B to B

Wypuszczenie na rynek


ORTEC Routing Suite 10
Wrzesień 2018 r.
Dowiedz się więcej

ORTEC dla Mobilnego personelu B-2-B

Firmy, które świadczą usługi dla partnerów biznesowych na podstawie długoterminowych kontraktów obejmujących regularne wsparcie techniczne, serwis, inspekcje i certyfikację, stają przed wyzwaniem wykonywania wszystkich zadań zgodnie z poziomem świadczenia usług jednocześnie nie wywierając negatywnego wpływu na cele finansowe swojej organizacji. Rozwiązania branżowe ORTEC dla mobilnego personelu zapewniają wsparcie na wszystkich kluczowych etapach procesu usługowego. Umożliwiają określenie niezbędnych zasobów, przypisanie odpowiedniego pracownika do odpowiedniego zadania oraz zapewniają prostą, a jednocześnie kompletną rejestrację wykonanej pracy. Dzięki temu, wspomagają zwiększenie satysfakcji klientów i pracowników - elementu niezbędnego dla krótko- i długoterminowego sukcesu.

Niektórzy z naszych klientów

 • Maas International
 • Rentokil Initial

Korzyści

 • Zaawansowany wgląd w poziom zasobów – nadmierny lub niedostateczny
 • Optymalne trasy: aż do 10% mniej kilometrów i 8% mniej czasu jazdy
 • Do 20% wykonanych zadań dziennie przy wykorzystaniu tych samych zasobów
 • Większa satysfakcja pracowników dzięki możliwym do zrealizowania harmonogramom
 • Wgląd w planowanie, przegląd i nadzór nad realizacją w czasie rzeczywistym
 • Szybsze i kompletne cyfrowe raportowanie aktywności wykonanych w ciągu dnia

Przejęcie kontroli

 • Harmonogramowanie rzeczywistego i projektowanego obciążenia pracą
 • Określanie wykwalifikowanych zasobów niezbędnych w konkretnym czasie
 • Elastyczne radzenie sobie z dostępnością personelu
 • Zarządzanie dynamiką różnic w poziomach świadczenia usług
 • Elastyczność rejestrowania aktywności pracowników
 • Minimalizacja kosztów obsługi

Mobilny personel B-2-B - Biblioteka

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.