ORTEC dla Pracowników stacjonarnych

W sektorze usług wszystko toczy się wokół zadowolonych gości i klientów. Dodatkowo, ważne jest, żeby pracownicy czuli się komfortowo na swoich stanowiskach i mogli w pełni wykorzystywać swoje umiejętności. Jak znaleźć równowagę pomiędzy oferowaniem optymalnej jakości usług i motywacją pracowników a presją generowania przychodów i ograniczania kosztów? Rozwiązania branżowe dla pracowników stacjonarnych pomagają w sporządzaniu optymalnych i elastycznych harmonogramów, uwzględniając czynniki takie jak zmieniająca się dostępność personelu, indywidulane kompetencje i różnice w kontraktach/zbiorowych układach pracy.

Niektórzy z naszych klientów

 • Bobbejaanland
 • g4s
 • Haven van Antwerpen

Korzyści

 • Bardziej precyzyjne prognozy i budżety dla zmieniających się potrzeb zatrudnienia
 • Natychmiastowe poprawki harmonogramu dzięki kontroli budżetu i wydatków
 • Większa elastyczność dostosowywania się do preferencji pracowników 
 • Przestrzeganie zbiorowych układów pracy, przepisów prawnych dotyczących godzin pracy i innych regulacji
 • Dokładny, całościowy proces administracyjny

Przejęcie kontroli

 • Znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy kosztami i poziomami usług
 • Radzenie sobie z zapotrzebowaniem na personel w okresach szczytowych i poza sezonem
 • Najlepsze wykorzystanie personelu
 • Zgodność z wszystkimi zasadami i regulacjami, poziomami świadczenia usług i kwalifikacjami pracowników
 • Zarządzanie rosnącym obciążeniem pracą administracyjną
Dodatkową korzyścią ze współpracy z ORTEC jest fakt, że zmniejszamy bezpośrednie koszty personelu o ponad 25%, a ponadto mniej kosztuje nas administracja personalna. Można to porównać do kosztów połowy etatu”
Van Gogh Museum

Pracownicy stacjonarni - Biblioteka

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.