Wypuszczenie na rynek


ORTEC Routing Suite 10
Wrzesień 2018 r.
Dowiedz się więcej

ORTEC dla Transportu

Zarządzanie logistyką zewnętrzną wymaga wykonywania serii skomplikowanych kroków, z których każdy ma ogromny wpływ na wyniki. Należy poświęcać szczególną uwagę planowaniu wieloprzystankowych tras ciężarówek. Rozwiązania branżowe ORTEC dla transportu umożliwiają tworzenie tras będących optymalnym kompromisem pomiędzy satysfakcją klientów, wydajnością kosztową a mającymi zastosowanie zasadami i regulacjami.

Niektórzy z naszych klientów

 • Bunzl
 • dhl
 • kuhne  nagel
 • tnt
 • Toll

Korzyści

 • Ograniczenie przejeżdżanych kilometrów nawet o 10%
 • Polepszenie wykorzystania samochodów ciężarowych
 • Ograniczenie emisji CO2
 • Zwiększenie elastyczności i satysfakcji klientów
 • Ograniczenie czasu niezbędnego na planowanie nawet o 50%

Przejęcie kontroli

 • Zarządzanie pracującym kapitałem
 • Zarządzanie planowaniem dostaw
 • Określanie wpływu zmian popytu
 • Wydajne planowanie harmonogramów tras
 • Przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o korkach drogowych, nagłych zleceniach, zmianach zamówień
Mamy zaufanie do wiedzy fachowej ORTEC w zakresie kompleksowego planowania i harmonogramowania tras”
TNT

Transport - Filmy

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.