ORTEC i RODO

ORTEC przestrzega wysokich standardów bezpieczeństwa informacji, prywatności oraz przejrzystości. W ORTEC ostrożnie przetwarzamy dane i robimy wszystko, aby je zabezpieczyć. Nasi klienci również oczekują tego od nas. ORTEC zabezpiecza dane klienta, a także informacje własne zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

25 maja wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w UE oraz zastąpi Europejską Dyrektywę o Prywatności, jak również ustawodawstwo krajowe. 

W celu zapewnienia zgodności z RODO, ORTEC jest monitorowany przez wewnętrzny zespół interdyscyplinarny, rozszerza istniejące systemy bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania ciągłością działania, jak również certyfikację. Trwałe procesy bezpieczeństwa pozwalają nam na stosowanie odpowiednich procedur podczas obsługi i przetwarzania danych. Procesy rejestracji zabezpieczają możliwość identyfikacji podejmowanych działań i są rejestrowane w przeznaczonym do tego systemie. Analiza wpływu będzie przeprowadzana regularnie w celu sprawdzenia naszych wyników w tym obszarze.

Ponadto, ORTEC dokonał przeglądu standardowego oprogramowania i wprowadził zmiany zgodnie z najnowszymi przepisami o ochronie danych. Najnowsze wersje ORTEC Routing & Dispatch oraz ORTEC Workforce Scheduling zawierają funkcje dla naszych klientów, tak aby zachować zgodność z RODO. 

Klienci posiadający ważną umowę na konserwację oprogramowania oraz wsparcie techniczne kwalifikują się do aktualizacji i nowych wersji. Skontaktuj się z Opiekunem Klienta w ORTEC, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Nasza Umowa o Przetwarzaniu Danych (Data Processing Agreement, DPA) określa, jakie dane osobowe są przetwarzane, dlaczego je przetwarzamy oraz ogólnie, w jaki sposób obsługujemy proces przetwarzania danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące sposobu, w jaki ORTEC odnosi się do RODO, skontaktuj się z nami.


Często zadawane pytania:

Czy ORTEC wspiera klientów w osiągnięciu zgodności z RODO?
Ważne jest, aby zauważyć, że zgodność z zasadami RODO jest wspólną odpowiedzialnością. Wszyscy klienci są odpowiedzialni za dostosowanie własnych procesów biznesowych oraz praktyk w zakresie zarządzania danymi, w taki sposób aby zapewnić zgodność z RODO.

ORTEC wspiera klientów, korzystających z rozwiązań ORTEC, w celu zachowania zgodności z RODO. Nasze najnowsze wersje ORTEC Routing & Dispatch oraz ORTEC Workforce Scheduling zawierają funkcje, które są niezbędne, aby klienci zachowali zgodność z RODO. Udostępniamy również narzędzie do szyfrowania danych w naszych produktach, umożliwiające anonimizację danych klientów. Klienci posiadający ważną umowę na konserwację oprogramowania oraz wsparcie techniczne kwalifikują się do aktualizacji i nowych wersji. Skontaktuj się z Opiekunem Klienta w ORTEC, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Czy ORTEC obsługuje moje dane w sposób zgodny z przepisami?
Czasami dla celów wdrożeniowych oraz wsparcia dane są przenoszone od klientów do ORTEC. Opracowaliśmy narzędzie szyfrujące do anonimizacji danych osobowych. Umożliwia to klientom anonimizację danych przed przesłaniem ich do ORTEC. ORTEC dostosowuje Umowy o Przetwarzaniu Danych (DPA) do swoich klientów z UE, tak aby zapewnić właściwe procesy przetwarzania danych oraz ich obsługę.

Co to jest Umowa o Przetwarzaniu Danych?
Nasza Umowa o Przetwarzaniu Danych (DPA) określa, jakie dane osobowe są przetwarzane, dlaczego je przetwarzamy oraz ogólnie, w jaki sposób obsługujemy proces przetwarzania danych osobowych.
DPA jest podpisywane zarówno przez ORTEC, jak i przez klienta, a obie strony zgadzają się przetwarzać dane zgodnie z wymogami RODO oraz przestrzegać zasad i warunków rozporządzenia.

Które rozwiązania i wersje oprogramowania ORTEC są zgodne z RODO?
Najnowsze wersje ORTEC Routing & Dispatch oraz ORTEC Workforce Scheduling zawierają funkcje dla naszych klientów, tak aby zachować zgodność z RODO. Skontaktuj się z Opiekunem Klienta w ORTEC, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Używam dostosowanego do potrzeb klienta oprogramowania ORTEC w mojej firmie. Czy to dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie jest zgodne z RODO?
Jeśli używasz w swojej firmie dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania ORTEC, skontaktuj się z Opiekunem Klienta w ORTEC, aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności z wymogami RODO. Większość naszych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań nie zawiera żadnych danych osobowych, ale zalecamy szczegółowe sprawdzenie.

W jaki sposób wymogi RODO wpływają na rozwiązania hostingowe oferowane przez ORTEC?
Bezpieczeństwo i ochrona są kluczowymi elementami przy wyborze naszych partnerów hostingowych. Nasi partnerzy muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Współpracujemy tylko z tymi partnerami hostingowymi, którzy zobowiązali się przestrzegać przepisów dotyczących RODO.

Moja firma wymaga pisemnego oświadczenia dot. RODO od ORTEC. Czy ORTEC udostępnia takie oświadczenie?
Tak, mamy oświadczenie ORTEC dot. RODO, opisujące nasze zaangażowanie i wysiłki w zakresie RODO. Skontaktuj się z Opiekunem Klienta, aby uzyskać takie oświadczenie.

Czy ORTEC wyznaczył Inspektora ds. Zgodności Danych?
ORTEC powołał Komitet ds. Bezpieczeństwa Informacji (Information Security Committee, ISC), aby odgrywał on wiodącą rolę w ulepszaniu oraz utrzymywaniu zasad i praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji w ORTEC. Inspektor ds. Zgodności Danych ORTEC (Data Protecttion Officer, DPO) jest częścią ISC i będzie informować, doradzać oraz monitorować zgodność przetwarzania danych z prawem.