Accolade

Accolade, przedsiębiorstwo budownictwa mieszkaniowego, chciało planować naprawy w bardziej wydajny i efektywny sposób. Ich system był zależny od ręcznych zapisów i nie wszystko było zautomatyzowane. Prowadziło to na przykład do sytuacji, w których klient musiał czekać w domu na przyjazd techników przez pół dnia. W związku z tym, Accolade wybrało ORTEC do pomocy w optymalizacji swojego procesu harmonogramowania.

Wyzwania w świecie Accolade

  • Wcześniej, optymalne planowanie prac naprawczych było niemożliwe, ponieważ proces w żadnym momencie nie uwzględniał lokalizacji technika. Również klienci nie otrzymywali informacji na temat dokładnego czasu przyjazdu technika, co często zmuszało ich do oczekiwania w domu przez pół dnia. Wszystko to przekładało się na podatność harmonogramu na błędy oraz trudności w zarządzaniu.
  • Niedawno Accolade scentralizowało swoją pierwszą linię kontaktu z klientami w departamencie Woonpunt. Wcześniej praca ta była wykonywana z miast Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure i Sneek, a większość pracowników była transferowana do lokalizacji w Heerenveen.
Rozwiązanie

  • ORTEC Service Planning z interfejsem internetowym