Arla

Arla jest spółdzielnią zrzeszającą 13 500 rolników z branży mleczarskiej i drużyną 18 000 zaangażowanych współpracowników, którzy traktują mleko i wszystkie jego przetwory jako swoją pasję. Jest to ambitne grono, które dąży do tego, aby pozostać odpowiedzialnym oraz otwartym na potrzeby konsumentów. Celem Arla jest jak najlepsze wykorzystanie mleka, abyś Ty w jak największym stopniu mógł korzystać z jego dobrodziejstw.