Bobbejaanland

Bobbejaanland jest parkiem tematycznym, zlokalizowanym w Belgii. Należy do hiszpańskiej grupy Parques Reunidos, która posiada 70 do 80 parków rozrywki i parków tematycznych, w przeważającej części znajdujących się w Europie. Bobbejaanland przyjmuje około 720 000 zwiedzających rocznie i posiada około 50 różnych atrakcji oraz pokazów rozrywkowych. W trakcie sezonu, od 150 do 250 pracowników, z czego od 50 do 100 to pracownicy tymczasowi, pracuje w jednym lub więcej z trzech różnych działów parku: żywność i napoje, handel oraz atrakcje.

Ze względu na czynniki takie jak pogoda czy ekonomia, liczba odwiedzających Bobbejaanland podlega znacznym wahaniom, te z kolei wywołują dynamiczne zmiany wymagań obsady etatów. Jako filia Parques Reunidos, Bobbejaanland musi przygotowywać swój budżet z rocznym wyprzedzeniem, a także generować cotygodniowe raporty na przestrzeni całego roku. Każdy z trzech oddziałów parku tematycznego posiadał własny proces planowania, co utrudniało osiągnięcie przejrzystości i wgląd w planowanie.

Wyzwania

Znalezienie rozwiązania, które dostarczyłoby metodę obliczania corocznego budżetu, efektywne obsadzanie personelu w trzech oddziałach oraz monitorowanie wyników budżetowych w odniesieniu do tygodniowego obsadzenia etatów, jako części procesu planowania.

Rozwiązanie

Bobbejaanland wybrało ORTEC Workforce Scheduling nie tylko po to, by polepszyć, ale także zoptymalizować swoje procesy planowania. Rozwiązanie ORTEC umożliwiło przygotowanie bardziej precyzyjnego prognozowania i budżetowania, jak również dokładny monitoring. Narzędzie zapewniło Bobbejaanland możliwość wprowadzania zmian w codziennych harmonogramach w czasie rzeczywistym, co pozwala na dostosowanie liczby personelu do spodziewanej liczby odwiedzających, z jednoczesnym uwzględnieniem celu optymalizacji. Bobbejaanland ma obecnie ujednolicony proces planowania, oszczędza czas i ma dostęp do szczegółowych raportów zarządczych. Dzięki ORTEC Workforce Scheduling Bobbejaanland jest w stanie unikać przerostu zatrudnienia i optymalizować planowanie personelu przy jednoczesnym respektowaniu przepisów prawa i utrzymywaniu motywacji pracowników.

Możemy używać ORTEC Workforce Scheduling jako podstawy do bardziej inteligentnego planowania naszych wymagań kadrowych, optymalnego obsadzania naszego personelu, oraz do porównywania kosztów z prognozowanym budżetem”
Bobbejaanland