Carrefour Poland

Carrefour, jako główny gracz światowego handlu detalicznego, nieustannie stara się wdrażać innowacyjne rozwiązania, aby utrzymać swoją przewagę nad konkurencją. Współpraca z ORTEC na poziomie optymalizacji logistyki jest częścią strategii zwiększenia wydajności łańcucha dostaw, a co za tym idzie, dostarczania wartości dodanej klientom.

Wyzwania w świecie Carrefour

  • Brak scentralizowanego systemu do konsolidacji i wydajnego wykorzystania wielu zewnętrznych dostawców usług logistycznych
  • Mała przejrzystość całościowego łańcucha dostaw z negatywnym wpływem na podejmowanie decyzji W jaki sposób Carrefour
Rozwiązanie

  • ORTEC Routing and Dispatch (SaaS)
  • Portale internetowe ORTEC dedykowane partnerom łańcucha dostaw
„Zwiększyliśmy jakość dostaw do sklepów. ORTEC pozwala nam planować realne czasy dostawy. Zmaksymalizowaliśmy wskaźniki załadunku pojazdów, trasy są planowane optymalnie i zaobserwowaliśmy do 10% zmniejszenia liczby kilometrów na paletę”.
Carrefour