Coles

Czołowy narodowy dystrybutor produktów spożywczych i alkoholowych w Australii, Coles, prowadzi ponad 700 supermarketów w całym kraju. Z ponad 100 000 pracowników, sieć jest obecna w każdym australijskim stanie i terytorium. Coles i jego główna konkurencja Woolworths, wspólnie reprezentują około 80 procent australijskiego rynku handlu spożywczego.

Wyzwania

Uproszczenie i koordynacja operacyjnego planowania tras oraz optymalizacja transportu poprzez zajęcie się następującymi dynamikami:

  • Mnogość rodzajów pojazdów o różnych pojemnościach załadunkowych i kosztach operacyjnych
  • Ograniczenia dostawy do sklepów – okna czasowe, wymagania dostępu
  • Zależne i podwykonawcze zasoby z odpowiednimi modelami kosztowymi
  • Złożone sieci drogowe – ruch drogowy, zamknięcia dróg, itp.

Dodatkowo, Coles często mierzy się z wyzwaniami taktycznymi, takimi jak szczytowe i sezonowe różnice wolumenu, zmiany w oknach dostawy sklepów, aktualizacje federalnych i stanowych transportowych przepisów prawnych. Te wyzwania wymagają potężnej aplikacji do modelowania taktycznego, która określi wpływ kosztów, czasu i zasobów w różnych modelach i scenariuszach.

Rozwiązanie

W 2012 roku, Coles wdrożył ORTEC Routing and Dispatch do optymalizacji załadunku i tras oraz wysyłki kierowców. Zaawansowane algorytmy optymalizacyjne ORTEC Routing and Dispatch uwzględniają szeroki zakres celów i ograniczeń oraz tworzą możliwy do realizacji plan transportu przy jednoczesnym minimalizowaniu całkowitego kosztu. ORTEC Routing and Dispatch odbiera także sygnały GPS od operujących pojazdów. Ta funkcjonalność zapewnia bieżącą informację na temat realizacji, włączając w to aktualne ETA, wszystkie wyjątki i inne istotne dla planistów transportu informacje.

Coles wykorzystuje również ORTEC Tactical Routing do wykonywania złożonych analiz modelowania taktycznego, które odpowiada ze realizację części z wymienionych wyżej wyzwań. Innowacyjne algorytmy tego oprogramowania umożliwiają taktyczne modelowanie oparte na scenariuszach, jednocześnie uwzględniając zasady operacyjne i ograniczenia. Poprzez włączenie ograniczeń operacyjnych do modelowania taktycznego, w razie potrzeby, ORTEC Tactical Routing generuje zbliżone do rzeczywistych wyniki scenariuszy, które w dużym stopniu odzwierciedlają realia operacyjne.