Colruyt

Coloruyt Group jest belgijską rodzinną korporacją zarządzającą siecią handlową supermarketów Colruyt. Założona w 1925 roku, dzisiaj jest znana przede wszystkim ze względu na swoją tytułową sieć dyskontów, która, zwłaszcza w Belgii, jest jednym z głównych rynkowych graczy. Colruyt ma siedzibę główną w Halle i prowadzi działalność w Belgii, Francji, Luksemburgu oraz Holandii.

Wyzwania

Główny magazyn Colruyt France jest zlokalizowany w Rochefort-sur-Nenon we francuskim regionie Jura. Ze względu na znaczne odległości pomiędzy tym magazynem a sklepami, powstało pytanie czy rozwój istniejącego magazynu będzie najlepszym rozwiązaniem. Odległa lokalizacja oraz ograniczony rozmiar magazynu skłoniły Colruyt do zbadania najlepszych możliwości rozwoju w bliskiej przyszłości w dużym północno-wschodnim regionie Francji. Colruyt chciało oprzeć swoje wybory na analitycznych argumentach, dlatego zwróciło się do ORTEC z prośbą o transformację dostępnych statystyk w modele, tak, aby decyzje strategiczne mogły zostać podjęte w obiektywny i dobrze uargumentowany sposób.

Rozwiązanie

  • ORTEC Supply Chain Design
Dogłębna wiedza ORTEC była dla nas oczywista i bardzo ważna".
Colruyt