CRV

Coöperatie Rundvee Verbetering (CRV; Livestock Improvement Cooperative) jest międzynarodową organizacją, która zatrudnia 2000 pracowników na całym świecie i skupia się na usprawnianiu hodowli zwierzęcej. CRV tworzy produkty, usługi i aktywności o wartości dodanej dla profesjonalnych mleczarni i hodowli bydła takie jak zwiększanie wartości mleka czy mięsa, zmniejszanie kosztów, wydajne wykorzystanie zasobów ludzkich i większe bezpieczeństwo operacyjne. CRV rozwija i zapewnia wiedzę oraz materiały genetyczne takie jak nasienie, embriony oraz byki rozpłodowe.


Wyzwania planowania personelu


CRV układa harmonogramy sztucznego zapładniania 7 dni w tygodniu, oraz poboru próbek i ich dystrybucji 5 dni w tygodniu. CRV zatrudnia 35 planistów (niektórych w niepełnym wymiarze godzin) do obsługi 3500 zleceń dziennie. Najważniejszymi wyzwaniami w optymalizacji usługi i harmonogramowaniu personelu są:

  • Nakład pracy znacznie wahający się w zależności od sezonu
  • Różne czynności wymagające specyficznych kwalifikacji
  • Kluczowe okna czasowe
  • Czynności realizowane transgranicznie
  • Preferencja standaryzacji i elektronicznego biuro (ograniczenie zużycia papieru) 

Aby zoptymalizować, umiędzynarodowić i ustandaryzować procesy operacyjne, CRV zdecydowano się na nowy system ERP oraz rozwiązania ORTEC dla sprzedaży terenowej i planowania pracy personelu.

Rozwiązanie i wyniki

„Pakiet ERP i aktualne rozwiązanie planowania były ważnym krokiem w kierunku umiędzynarodowienia i ustandaryzowania naszych procesów oraz wdrożenia wirtualnie elektronicznego środowiska” tłumaczy Gerard van Logtestijn z CRV. Dzięki wykorzystaniu ORTEC Workforce Scheduling i ORTEC Service Planning, CRV mogło zoptymalizować i ujednolicić procesy operacyjne. „Nie musimy już dwukrotnie wprowadzać tych samych informacji do systemów. Rejestracja wolnych dni zgadza się z prawodawstwem i zbiorowym układem pracy, a przysługujące dni urlopowe oraz uzbierane z nadgodzin rekompensowane dni są naliczane prawidłowo” mówi Van Logtestijn. Również oprogramowanie optymalizacyjne do wyznaczania tras dostarcza wielu korzyści. „Ze względu na to, że wszyscy pracownicy bardzo często przebywają w trasie, praca z rozwiązaniem działającym w czasie rzeczywistym jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam elastycznie reagować na każdą zaistniałą sytuację” tłumaczy Van Logtstijn.