Epson

Epson, światowy lider rozwiązań w dziedzinie drukowania oraz urządzeń projekcyjnych i detekcyjnych, bezustannie stara się usprawniać swoją obsługę klienta. W tym celu poszukuje lepszych metod dostarczania swoich produktów i usług. Również z tego powodu Mario Holden, kierownik Logistyki w EMEA Epson, poszukiwał metody uczynienia procesu budowania ładunków bardziej precyzyjnym.

Wyzwanie

  • Uczynienie procesu budowania ładunków bardziej precyzyjnym
  • Wgląd w oddziaływanie różnych czynników

Imponujące oszczędności i optymalizacja dla Epson

Dzięki optymalizacji załadunku i kalkulacji różnych scenariuszy, Epson osiągnął:

  • 10% polepszenie wydajności logistyki
  • Przeprojektowane, zoptymalizowane opakowanie, które pozwoliło na dodatkowe oszczędności
  • Lepsze decyzje zarządu podejmowane na podstawie analizy różnych scenariuszy

Rozwiązanie

  • ORTEC Load Building dla SAP ERP
  • Zoptymalizowany system, proces i wiedza pracowników