FM Logistic

Założona we Francji firma FM Logistic jest jedną z największych firm 3PL w Europie. Jej Międzynarodowy Globalny Łańcuch Dostaw przebiega przez cały świat: Francję, Chiny, Rumunię, Rosję, Ukrainę, Słowację, Polskę, Czechy, Węgry, Włochy i Hiszpanię. FM Logistic specjalizuje się transporcie magazynowym i usługach Łańcucha Dostaw. Zatrudnia 12 000 pracowników skoncentrowanych na zapewnianiu sukcesu firmy, której misja ma na celu optymalizację Globalnego Łańcucha Dostaw klienta poprzez objęcie roli pośrednika pomiędzy producentami a handlowcami.

Wyzwania

  • Optymalizacja tras i czasu oraz stanie się jednym z kluczowych graczy Łańcucha Dostaw, niosąc korzyści dla konsumentów w Europie, Azji i Brazylii
  • Wdrożenie rozwiązań ORTEC jako dostawcy narzędzi optymalizacyjnych, których funkcjonalności Route Scheduling najlepiej odpowiadają operacyjnemu profilowi FM Logistic

Rozwiązanie

FM Logistic zakupiło siedem licencji oprogramowania ORTEC i wdrożyło je w sześciu różnych dywizjach krajowych:

  • ORTEC Route Scheduling TET (analityka) – FM Poland
  • ORTEC Route Scheduling VMS (Mszczonów) operacje – FM Poland
  • ORTEC Route Scheduling Michelin operacje – FM Poland
  • ORTEC Route Scheduling – FM Russia
  • ORTEC Route Scheduling Aexdiss – FM France
  • ORTEC Route Scheduling – FM Czech
  • ORTEC Route Scheduling – FM Italy