Galp

Galp Energia jest firmą energetyczną, która szuka i wydobywa naftę oraz gazy naturalne z lokalizacji na czterech kontynentach, aby dostarczać energię do milionów klientów każdego dnia. Galp jest zintegrowanym operatorem nafty i gazu w Portugalii. Jej działalność rozciąga się od eksploracji i produkcji nafty i gazów naturalnych, po rafinowanie i handel produktami naftowymi, gazem naturalnym oraz sprzedaż i generowanie energii.