GGZ Ingeest

GGZ InGeest jest uznaną holenderską organizacją opieki zdrowia psychicznego, zapewniającą doskonałą zindywidualizowaną opiekę we wszelkich przypadkach zaburzeń psychiatrycznych w 19 lokalizacjach w całym Amsterdamie. GGZ InGeest, we współpracy z VU Medical Center (VUMC), sprawuje obecnie opiekę nad ponad 25 000 pacjentów wykorzystując wysoce wyedukowany personel składający się z 2 000 specjalistów. VUMC jest jednym z ośmiu uniwersyteckich centrów medycznych (UMC) w Holandii.

Wyzwania

 • Unifikacja planowania pracowników o ruchomym czasie pracy oraz administracji, a także stworzenie niezawodnego procesu planowania siły roboczej
 • Zmniejszenie czasu, który zajmuje planistom i administratorom puli pracowników obsługa systemu planowania siły roboczej
 • Połączenie systemów planowania siły roboczej (Workforce Scheduling, Flexpool, Shiftbidding, Webaccess), a tym samym zwiększenie przejrzystości i zmniejszenie błędów w harmonogramie

Rozwiązanie

Innowacyjne narzędzie do planowania ORTEC Workforce Scheduling, które w krótszym czasie tworzy ujednoliconą procedurę planowania i zapewnia większą przejrzystość z mniejszą ilością błędów.

Korzyści płynące z centralnej alokacji pracowników rezerwowych w połączeniu z wymianą zmian:

 • Oszczędności na pracownikach tymczasowych
 • Rezerwacja usług poprzez Internet, która oszczędza czas planistów
 • Bardziej efektywne planowanie profesjonalnych planistów mających wgląd w formacje i zapotrzebowanie
 • Szybkie zastępstwa w przypadku choroby pracownika
 • Procedury zamkniętego łańcucha i zmniejszonego zaangażowania w procedury PSA
 • Większe zaufanie do możliwości pracowników rezerwowych
 • Zwiększona satysfakcja pracowników
 • Zwiększona przejrzystość i wgląd w wąskie gardła systemu, np. braki/nadmiary obsady na oddziałach
 • Wgląd w ilość godzin pracowników wypożyczonych
With ORTEC we save a vast amount of time in workforce planning and administration"
GGZ Ingeest