Infrabel

Wnikliwe spojrzenie na planowanie oferowane przez ORTEC Workforce Scheduling może znaczyć wiele dla firmy.

Złożone przepisy i starzejąca się siła robocza sprawiły, że firma Infrabel, będąca właścicielem i nadzorcą infrastruktury kolejowej w Belgii, zaczęła rozglądać się za nowym rozwiązaniem do planowania i pracy. Optymalne harmonogramowanie pracy i przydzielanie pracowników było niezbędnym wymogiem, którego nie udało się osiągnąć za pomocą poprzednich narzędzi i procedur firmy. Firma Infrabel zdecydowała się wdrożyć oprogramowanie ORTEC Workforce Scheduling, dzięki któremu zyskała możliwość bardziej równomiernego rozkładania obciążenia pracą ponad 3500 pracowników sterowania ruchem kolejowym w nastawniach i centrach sterowania.

Wyzwania środowiska firmy Infrabel

  • Harmonogram pracy dla 3500 pracowników w 340 nastawniach był sporządzany ręcznie przez 52 planistów pracujących w 13 lokalizacjach.Ta metoda wyczerpała się, ponieważ z uwagi na przepisy prawa pracy dochodziło do błędów i nieoptymalnego planowania. 
  • Sześćdziesiąt procent pracowników firmy w następnych dziesięciu latach osiągnie wiek emerytalny i w niedalekiej przyszłości opuści firmę. Planiści musieli tworzyć zespoły mieszane w celu zapewnienia połączenia wiedzy doświadczenia w każdej lokalizacji.
  • Cała istotna wiedza znajdowała się w głowach planistów. Potrzebne było narzędzie sprawiające, że harmonogramy będą dla wszystkich bardziej dostępne, czytelniejsze i łatwiejsze do zarządzania.
  • Przy tworzeniu harmonogramów pracy należy uwzględnić szereg złożonych przepisów BHP.
  • Wymagania socjalne określają konieczność równomiernego obciążenia pracą ogółu pracowników. Firma Infrabel ponadto chciała wprowadzić zasadę „zdrowe harmonogramowanie – zdrowi pracownicy”.

Sposób zoptymalizowania środowiska firmy Infrabel

  • Wdrażając ORTEC Workforce Scheduling, firma Infrabel świadomie wybrała system zdolny nie tylko uwzględniać złożone przepisy, ale również spełniać preferencje pracowników.
  • Planowanie pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i podział kosztów jest teraz w firmie Infrabel procesem zintegrowanym. Z jednej strony dane główne pracowników zawierające stosowne informacje o szkoleniach i wymaganiach przepisów są automatycznie aktualizowane w programie ORTEC Workforce Scheduling za sprawą integracji z systemem SAP ERP firmy. Z drugiej strony ORTEC Workforce Scheduling oblicza koszty dla każdego miejsca ich powstawania i automatycznie przekazuje je do systemu SAP w celach płacowych i weryfikacyjnych.
  • Firma w ramach naszego rozwiązania stosuje moduły Budget & Control oraz Employee Self-Service.

Rozwiązanie

  • ORTEC Workforce Scheduling

 Efekty

+ Optymalne rozłożenie obciążenia pracą
+ Mniej błędów harmonogramowania
+ Lepsze zastosowanie i monitorowanie złożonych przepisów kadrowych
+ Wydajniejszy proces harmonogramowania
+ Zwiększona produktywność
+ Zwiększone zadowolenie interesantów
+ Poprawiona forma harmonogramu
+ Możliwość ewidencjonowania tego, kto, kiedy i w jakim szkoleniu brał udział
+ Kształtowanie polityki firmy wspomagane ulepszonym dostępem do informacji
+ Zrównoważone zespoły złożone z doświadczonych i mniej doświadczonych pracowników