Kuehne + Nagel

Z około 63 000 pracowników w 1 000 lokalizacji i ponad 100 krajach, Kuehne + Nagel jest jednym z wiodących światowych dostawców usług logistycznych. Koncentruje się na frachcie morskim i powietrznym, logistyce kontraktowej oraz transporcie lądowym, z wyraźnym skupieniem na obszarach, które dodają znaczącą wartość, takich jak wspierane technologią informacyjną, zintegrowane oferty logistyczne. Światowa sieć logistyczna Kuehne + Nagel, nowatorskie systemy IT, wewnętrzna wiedza specjalistyczna oraz doskonała obsługa klienta zapewniły firmie miejsce w czołówce branży i umożliwiły Kuehne + Nagel kontynuowanie zwiększania zakresu rozwiązań i usług oferowanych klientom.

Wyzwania i cele
  • Zwiększone zapotrzebowanie klientów na elastyczność w zakresie specjalistycznych usług logistycznych zlecanych na zewnątrz
  • Zapewnienie szybkiej obsługi pilnych dostaw, przy jednoczesnej kontroli kosztów logistyki
  • Zwiększenie efektywności kosztowej usług drobnicowych
  • Zapewnienie najlepszej obsługi klientom wymagającym zindywidualizowanych rozwiązań transportowych

Rozwiązanie

ORTEC Route Scheduling dowiodło, że jest najlepszym rozwiązaniem dla biznesowych wymagań Kuehne + Nagel, które wiążą się z optymalizacją planowania zamówień i dostaw, niezależnie od specyfiki kraju. Poprzez usprawnienie działań dystrybucyjnych z systemem ORTEC, Kuehne + Nagel zyskało większą efektywność operacyjną oraz korzyści takie jak:

  • klarowny wgląd w przepływy transportowe i związane z nimi koszty, służący do opartego na pełnej informacji i strategicznego podejmowania decyzji
  • polepszone wykorzystanie zasobów dzięki zmaksymalizowanemu wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej ciężarówek oraz zmniejszonej ilości niezbędnych pojazdów
  • zoptymalizowane wyznaczanie tras, które przekłada się na mniej przejeżdżanych kilometrów
  • możliwość łatwego dostosowania planu do próśb klienta z ostatniej chwili

ORTEC Route Scheduling, poprzez interfejs z systemem zarządzania magazynem, zostało w pełni zintegrowane z poziomem IT Kuehne + Nagel. Pozwala to osiągnąć nieprzerwany i odpowiednio zaktualizowany przegląd zasobów. Rozwiązanie ORTEC zostało z sukcesem wdrożone w Austrii i Polsce, kolejne wdrożenia są w trakcie realizacji.