Liquigas

Liquigas, wspólne przedsięwzięcie kapitałowe SHV Energy i włoskiego udziałowca, dysponując 325 cysternami i 54 magazynami oraz punktami załadunkowymi, jest największym włoskim dostawcą gazu luzem i w butlach. Ponad 400 000 klientów, od gospodarstw domowych przez klientów przemysłowych po rolniczych, obsługiwanych jest przez 9 oddziałów organizacji Liquigas obejmującej swym zasięgiem cały kraj.

Wyzwania

  • Zwiększenie jakości prognozowania zapotrzebowania oraz planowania
  • Ograniczenie ogromnych szczytów popytu występujących w okresie zimowym
  • Zastąpienie manualnych procesów
  • Obniżenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu co najmniej takiego samego poziomu obsługi klienta

Rozwiązanie

System ERP używany przez Liquigas – AS400 – wysyła telefoniczne zamówienia klientów do ORTEC Stock Replenishment, gdzie zamówienia VMI (Vendor Managed Inventory) są prognozowane i tworzone. W kolejnym kroku ORTEC Stock Replenishment wysyła zamówienia do ORTEC Tactical Routing w celu wyrównania szczytów zamówień, po którym są one zwrotnie eksportowane do ORTEC Stock Replenishment. Następnie, wszystkie zamówienia w ORTEC Stock Replenishment są harmonogramowane przez ORTEC Route Scheduling, z uwzględnieniem horyzontu planowania jednego tygodnia. Realizacja i monitoring problemów w czasie rzeczywistym są również obsługiwane przez ORTEC Route Scheduling.