Molson Coors

Założony w Montrealu w 1876 roku Molson Coors Brewing Company jest wiodącym światowym producentem piwa, generującym ponad 4 miliardy dolarów przychodu rocznie. Działając poprzez sześć zakładów piwowarskich i zatrudniając ponad 3 000 pracowników, Molson Coors Canada produkuje marki, które należą do najpopularniejszych w kraju, włączając w to Coors Light, Molson i Blue Moon. W samym Quebec, dostarcza do ponad 1 500 klientów dziennie. Molson Coors wynalazł również w 1959 roku pierwszą recyklingową puszkę i ustanowił ambitne cele ekorozwoju, które mierzy poprzez niewymagający tłumaczenia „Ślad piwny” („Beer Print).

Wyzwania

Osiągnięcie celu stania się innowatorem branży i ograniczenia:
  • liczby przejeżdżanych kilometrów
  • czasu poświęcanego na planowanie ciężarówek i tras
  • liczby zasobów niezbędnych do zapewnienia satysfakcji klienta
  • śladu węglowego lub „śladu piwnego”

Rozwiązanie

ORTEC. Nowe rozwiązanie ORTEC nie tylko radzi sobie z wyznaczaniem tras, ale również optymalizuje ciężarówki i palety, włączając w to sposób, w jaki palety są budowane i ładowane na ciężarówki. Ze względu na to, że flota Molson składa się z różnych rodzajów ciężarówek, rozwiązanie musi uwzględniać różne wyposażenie, powierzchnię ładunkową i rozmiary zamówienia – każdy element, który składa się na optymalizację załadunku. Największe ulepszenie polega na tym, że planowanie tras i budowa ładunków odbywają się w tym samym czasie.

To podejście stanowi znaczący krok naprzód. W przeszłości planowanie tras i budowa ładunków stanowiły dwa oddzielne etapy wymagające od planistów interwencji poprzez wprowadzanie pracochłonnych ręcznych poprawek.  Integracja funkcji nie tylko ogranicza tą potrzebę, ale również daje dyspozytorom szansę wykorzystywania innych możliwości. Ponadto, firma może wizualizować rezultaty, na przykład zobaczyć ładunek ciężarówki w 3D, oraz wspierać możliwości dynamicznego wyznaczania tras, czego nie zapewniał wcześniejszy system.

Innym ważnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, że zyskaliśmy dostęp do wszelkich innych ulepszeń technologicznych na przyszłość. Z poprzednim systemem każde ulepszenie oznaczało podjęcie nowej inicjatywy. Natomiast ORTEC zapewnia rozszerzenia z upływem czasu i rozwojem technologii. Przejście na ORTEC odbyło się bardzo gładko. Osiągnęliśmy nasz cel przejścia z systemu, z którym czuliśmy się komfortowo, na ulepszone rozwiązanie bez niepokojenia naszych interesariuszy”
Molson Coors