Pizzorno

Pizzorno Environment jest wiodącą firmą usług środowiskowych i gospodarki cyrkulacyjnej. Firma działa we wszystkich obszarach gospodarowania odpadami, od sprzątania miast, po zbieranie i przetwarzanie odpadów, włączając w to ich sortowanie i recykling. Dzięki swojemu profesjonalizmowi firma zdobyła 5 pozycję na rynku we Francji. Spółka jest notowana na giełdzie od 2005 roku i jest obecna w ponad 300 miastach, także tych o dużym odsetku turystów, takich jak Paryż, Saint-Tropez, Cannes czy Marakesz, które wymagają wysokiej jakości usług. Obrót firmy w 2014 roku wyniósł 217,5 miliona euro.

Wyzwanie

Pizzorno Environment poszukiwało narzędzia do planowania i optymalizacji tras. Celem było nie tylko zredukowanie przejeżdżanych kilometrów, a tym samym zużycia paliwa oraz emisji CO2, lecz także polepszenie produktywności i jednoczesne nadanie większej elastyczności zarządzaniu operacyjnemu.

Rozwiązanie

Połączone rozwiązanie dedykowane zbiórce odpadów opiera się na powiązaniu narzędzi planowania tras ORTEC i narzędzi śledzenia pojazdów Masternaut. To połączenie umożliwiło Pizzorno Environment polepszyć rentowność i zoptymalizować operacje. Rozwiązanie korzysta z funkcjonalności oprogramowania ORTEC, która pozwala na tworzenie tras zbiórki odpadów włączając w to wsparcie dla wymiarowania, wyceny i zarządzania zasobami, jak również analizy i optymalizacji tras. Ekrany Masternaut znajdują się na pokładach pojazdów i zapewniają ich geolokalizację oraz dwustronną wymianę danych, a powiązane z nimi rozwiązanie pozwala kierowcom śmieciarek korzystać z systemu nawigacji w całości dedykowanemu ich codziennej pracy oraz optymalizacji ukierunkowanej na ograniczenie przejeżdżanych kilometrów i jednoczesne zwiększanie jakości usługi.
Osiągnięte zostały znaczące oszczędności. Zoptymalizowane trasy przekładają się na mniejsze zużycie paliwa, mniejsze całkowite zużycie pojazdów oraz optymalizację wyznaczania tras”
Pizzorno Fabien Sinoquet